Gå direkt till huvudinnehållet

Ventrikeltakykardi, kammartakykardi

Senast reviderad:


Definition:
Breddökad takykardi med ≥3 på varandra följande ventrikulära extrasystolier med ursprung i ventrikeln och en kammarfrekvens >100 slag/min.
Förekomst:
Den exakta förekomsten är okänd. Tillståndet ökar med stigande ålder.
Symtom:
Inga symtom till tecken på hemodynamisk svikt med synkope.
Kliniska fynd:
Takykardi. Tecken på nedsatt cirkulation.
Diagnostik:
EKG (12 avledningar). Bedömning av bakomliggande orsaker som kan utlösa ventrikeltakykardi, såsom elektrolytrubbningar.
Behandling:
Behandlingen beror på typen av ventrikeltakykardi, symtom och förekomsten av bakomliggande hjärtsjukdom. Läkemedel och defibrillator (ICD) kan bli aktuellt.
 1. Behere S, Weindling S. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: An exciting new era. Ann Pediatr Cardiol 2016; 9:137–146. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, et al. 2017 AHA/ACC/HRS guideline for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: Executive summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Heart Rhythm. 2018;15(10):e190-e252. PMID:29097320. PubMed  
 3. Paudel B, Paudel K. The diagnostic significance of the Holter monitoring in the evaluation of palpitation. J Clin Diagn Res 2013; 7: 480-483. PMID:23634400. PubMed  
 4. Compton S. Ventricular Tachycardia. Medscape, updated Dec 05, 2017 (Hämtad 2020-12-22). emedicine.medscape.com  
 5. Badhwar N, Scheinman M. Idiopathic ventricular tachycardia: Diagnosis and management. Curr Probl Cardiol 2007; 32: 7-43. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Brugada P, Diez D. How to recognise and manage idiopathic ventricular tachycardia. ESC E-Journal of Cardiology Practice 2010, Vol.8,N°26. Zugriff 15.01.18 www.escardio.org  
 7. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård – Stöd för styrning och ledning. 2018 (Hämtad 2020-12-23). www.socialstyrelsen.se  
 8. Roberts-Thomson K, Lau D, Sanders P. The diagnosis and management of ventricular arrhythmias. Nature Reviews Cardiology 2011; 8: 311-321. doi:10.1038/nrcardio.2011.15 DOI  
 9. Priori S, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J 2015; 36: 2793-2867. PMID:26320108. PubMed  
 10. Foth C, Gangwani MK, Alvey H. Ventricular Tachycardia. Updated 2020 Nov 23. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. PMID:30422549. PubMed  
 11. Wellens H. Ventricular tachycardia: diagnosis of broad QRS complex tachycardia. Heart 2001; 86: 579–585. doi:10.1136/heart.86.5.579 DOI  
 12. P Brugada, J Brugada, L Mont, et al. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation 1991; 88: 1649-59. pmid:2022022 PubMed  
 13. Vereckei A, Duray G, Szenasi G, et al. New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm 2008; 5: 89-98. doi:10.1016/j.hrthm.2007.09.020 DOI  
 14. Deneke T, Borggrefe M, Hindricks G. Kommentar zu den ESC-Leitlinien 2015 „Ventrikuläre Arrhythmien und Prävention des plötzlichen Herztodes“. Kardiologe 2017; 11: 27-43. doi:10.1007/s12181-016-0115-z DOI  
 15. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie. Leitlinie Ventrikuläre Tachykardien und Prävention des plötzlichen Herztodes - Indikationen zur ICD Therapie. Stand 2019. www.kinderkardiologie.org  
 16. Pedersen C, Kay G, Kalman J, et al. EHRA/HRS/APHRS Expert Consensus on Ventricular Arrhythmias. Heart Rhythm 2014; 11: e166-e196. doi:10.1016/j.hrthm.2014.07.024 DOI  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Per Blomström, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala