Gå direkt till huvudinnehållet

Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi

Senast reviderad:


Definition:
Takykardier, kallas även SVT, med frekvens >100 slag/minut som uppstår i förmak, AV-knutan eller his bunt.
Förekomst:
35 per 100 000 invånare/år, dubbelt så vanligt hos kvinnor.
Symtom:
Varierar från asymtomatiska personer till hjärtklappning, andnöd, presynkope, synkope och polyuri. 
Kliniska fynd:
Personer kan vara hemodynamiskt påverkade av SVT.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av EKG. Ekokardiografi rekommenderas hos alla.
Behandling:
De flesta SVT kan egenbehandlas med vagala manövrer. Ibland behövs behandling med adenosin och elkonvertering. Långtidsbehandling med läkemedel eller ablation kan bli aktuellt. 
 1. Brugada J, Katritsis D, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2019; 00: 1-66. PMID:31504425. PubMed  
 2. Katritsis DG, Boriani G, Cosio FG, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacio´n Cardiaca y Electrofisiologia (SOLAECE). Europace 2017; 19: 465-511. pmid:27856540 PubMed  
 3. Orejarena LA, Vidaillet H Jr, DeStefano F, et al: Paroxysmal supraventricular tachycardia in the general population. J Am Coll Cardiol 1998; 31: 150-7. PubMed  
 4. Delacrétaz E. Supraventricular tachycardia. N Engl J Med 2006; 354: 1039-51. PubMed  
 5. Waldo AL, Wit AL: Mechanisms of cardiac arrhythmias. Lancet 1993; 341: 1189-93. PubMed  
 6. Link M. Evaluation and Initial Treatment of Supraventricular Tachycardia. New Engl J Med 2012; 367: 1438-48. doi:10.1056/NEJMcp1111259 DOI  
 7. Sosalla S, Vollmann D. Die inadäquate Sinustachykardie. Dtsch Med Wochenschr 2015; 140: 603-607. doi:10.1055/s-0041-101620 DOI  
 8. Lam A, Roten L. Supraventrikuläre Tachykardien. Schweiz Med Forum 2018; 18: 1028-1036. doi:10.4414/smf.2018.03438 DOI  
 9. Helton M. Diagnosis and Management of Common Types of Supraventricular Tachycardia. Am Fam Physician 2015; 92: 793-802. www.aafp.org  
 10. Shapira AR. Catheter ablation of supraventricular arrhythmias and atrial fibrillation. Am Fam Physician 2009; 80: 1089-94. American Family Physician  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas