Gå direkt till huvudinnehållet

Sjuk sinusknuta, Sick Sinus Syndrome (SSS)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Arytmi till följd av förändringar eller dysfunktion av sinusknutan, antingen idiopatiskt eller sekundärt till annan sjukdom. 
Förekomst:
Vanligt hos äldre, ofta sekundärt till annan hjärtsjukdom. 
Symtom:
Perioder med långsam puls, eventuellt växlande mellan långsam och snabb. Kan vara asymtomatiskt, kan ge svimningskänsla, synkope, bröstsmärtor och andningssvårigheter. 
Kliniska fynd:
Bradykardi, eventuellt också perioder med takyarytmi.
Diagnostik:
EKG. Långtidsmätning (Holter). Eventuellt elektrofysiologiska belastningstester.
Behandling:
Pacemaker är den primära behandlingen.
 1. Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities. Circulation 2012; 126: 1784-800. pmid:22965336 PubMed  
 2. John R, Kumar S. Sinus Node and Atrial Arrhythmias. Circulation 2016; 133: 1892-1900. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.018011 DOI  
 3. Alonso A, Jensen PN, Lopez FL, et al. Association of sick sinus syndrome with incident cardiovascular disease and mortality: the Atherosclerosis Risk in Communities study and Cardiovascular Health Study. PLoS One 2014; 9:e109662. PubMed  
 4. Hawks MK, Paul MLB, Malu OO. Sinus Node Dysfunction. Am Fam Physician. 2021 Aug 1;104(2):179-185. PMID: 34383451. PubMed  
 5. Lamas GA, Lee K, Sweeney M, Leon A, Yee R, Ellenbogen K, et al. The mode selection trial (MOST) in sinus node dysfunction: design, rationale, and baseline characteristics of the first 1000 patients. Am Heart J 2000;140:541-51. PubMed  
 6. Semelka M, Gera J, Usman S. Sick sinus syndrome: a review. Am Fam Physician. 2013;87(10):691–696. Accessed September 28, 2020.
 7. Hawks MK, Paul MLB, Malu OO. Sinus Node Dysfunction. Am Fam Physician. 2021;104(2):179-185. PubMed  
 8. Fuster V, Alexander RW, O'Rourke RA, eds. Hurst's The heart. 10th ed. New York, N.Y.: McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2001.
 9. Hollenberg SM, Dellinger RP. Noncardiac surgery: postoperative arrhythmias. Crit Care Med 2000; 28(10 suppl):N145-50.
 10. Atlee JL. Perioperative cardiac dysrhythmias: diagnosis and management. Anesthesiology 1997;86: 1397-424. PubMed  
 11. The Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope of the European Society of Cardiology (ESC). Guidelines for the diagnosis and management of syncope. (version 2009). Eur Heart J 2009;30:2631-71. European Heart Journal  
 12. The Merck manual of diagnosis and therapy. 17th ed. Whitehouse Station, N.J.: Merck, 1999: 1719.
 13. Gregoratos G, Cheitlin MD, Conill A, Epstein AE, Fellows C, Ferguson TB Jr, et al. ACC/AHA guidelines for implantation of cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Pacemaker Implantation). J Am Coll Cardiol 1998; 31:1175-209. PubMed  
 14. Adan V, Crown LA. Diagnosis and treatment of sick sinus syndrome. Am Fam Physician 2003; 67: 1725-32. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete