Gå direkt till huvudinnehållet

AV-block och grenblock

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
AV-block betyder försenad eller förhindrad impulsöverföring i AV-knutan. Grenblock innebär förändrat/förlängd depolarisering av kamrarna. Vänstergrenblock är oftast relaterad till ischemisk hjärtsjukdom. Högergrenblock har oftast ingen betydelse.
Förekomst:
AV-block och grenblock kan förekomma hos friska. Förekomsten ökar med ökande ålder.
Symtom:
Tillståndet behöver inte ge symtom. AV-block kan leda till bradykardi och synkope. Grenblock kan disponera för olika arytmier.
Kliniska fynd:
Eventuellt oregelbunden puls, bradykardi, extrasystoler.
Diagnostik:
EKG är diagnostiskt. Vid AV-block är PQ-tiden >0,22 sekunder, vid grenblock är QRS> 0,12 sekunder och onormal impulsutbredning.
Behandling:
Behandling med pacemaker vid symtomgivande bradykardi.
 1. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al; American College of Cardiology Foundation, American Heart Association. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults. J Am Coll Cardiol. 2010;56:e50-e103.
 2. Kwok CS, Rashid M, Beynon R, et al. Prolonged PR interval, first-degree heart block and adverse cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis. Heart 2016; 102: 672-80. pmid:26879241 PubMed  
 3. Klinisk EKG-diagnostik av Sverker Jern, 2010. ISBN: 978-91-633-6666-6
 4. Kerola T, Eranti A, Aro AL et al. Risk Factors Associated With Atrioventricular Block. JAMA Netw Open 2019; 20192: e194176. pmid:31125096 PubMed  
 5. Dyssekilde JR, Christiansen MK, Johansen JB, Nielsen JC, Bundgaard H, Jensen HK. Familial risk of atrioventricular block in first-degree relatives. Heart. 2022 Jul 13;108(15):1194-1199. doi: 10.1136/heartjnl-2021-320411. PMID: 35246466;
 6. Brignole, M., Deharo, J.-C., & Guieu, R. (2015). Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block. Cardiology Clinics, 33(3), 441–447. doi:10.1016/j.ccl.2015.04.012 DOI  
 7. ESC Clinical Practice Guidelines: Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy Guidelines Eur Heart J - 2013 doi:10.1093/eurheartj/eht180 DOI  
 8. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård - Stöd för styrning och ledning - Socialstyrelsen 2018. Artikelnummer 2018-6-28. Hämtad 2019-10-07. www.socialstyrelsen.se  
 9. Cheng S, Keyes MJ, Larson MG. Long-term outcomes in individuals with prolonged PR interval or first-degree atrioventricular block. JAMA 2009; 301: 2571-7. Journal of the American Medical Association  
 10. Aro AL, Anttonen O, Kerola T, et al. Prognostic significance of prolonged PR interval in the general population. Eur Heart J 2014; 35: 123-9. pmid:23677846 PubMed  
 • Athena Adeli, ST-läkare internmedicin, S:t Görans sjukhus

Tidigare sakkunniga

 • Per Blomström, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL