Hjärtklappning och oroligt hjärta

Basfakta

Definition

  • Hjärtklappning, palpitationer, är uttryck för ett subjektivt obehag knutet till uppmärksamhet om hjärtats aktivitet.1
  • De allra flesta fall av hjärtklappning är ofarliga, men i undantagsfall kan de vara uttryck för livsfarlig hjärtrytmrubbning (arytmi).2 Många patienter med arytmier känner dock inte av rytmrubbningen.3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.