Bröstsmärtor

Basfakta

Definition

  • Smärtor av alla typer som patienten upplever och är lokaliserade till bröstet/bröstkorgen1-3
  • Akut koronart syndrom:
    • Omfattar akut hjärtinfarkt och instabil angina pectoris

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.