Gå direkt till huvudinnehållet

Blåsljud på hjärtat hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Kostopoulou E, Dimitriou G, Karatza A. Cardiac Murmurs in Children: A Challenge For The Primary Care Physician. Curr Pediatr Rev. 2019;15(3):131-138. PMID: 30907325. PubMed  
 2. Sumski CA, Goot BH. Evaluating Chest Pain and Heart Murmurs in Pediatric and Adolescent Patients. Pediatr Clin North Am. 2020;67(5):783-799. PMID: 32888681. PubMed  
 3. Karolinska institutet. Blåsljud. Svensk MeSH (hämtad 2023-03-09). mesh.kib.ki.se  
 4. Ford B, Lara S, Park J. Heart Murmurs in Children: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2022;105(3):250-261. PMID: 35289571. PubMed  
 5. Rikshandboken. Barnhälsovård för professionen. Blåsljud på hjärtat. Revideringsdatum: 2020-11-24 (hämtad 2023-03-09). www.rikshandboken-bhv.se  
 6. Vårdgivare Skåne. Blåsljud hos barn. Barn och ungdomars hälsa. Publicerat 2022-11-02 (hämtad 2023-03-09). vardgivare.skane.se  
 7. Viss.nu. Region Stockholm. Nyupptäckt blåsljud hos barn och ungdomar. 2018 (hämtad 2023-03-09). viss.nu  
 8. Karolinska Universitetssjukhus. Blåsljud, cyanos och andra tecken på hjärtsjukdom hos nyfödda barn på BB - BARN (styrande lokalt dokument). 2019-03-04 (hämtad 2023-03-09). sbkf.barnlakarforeningen.se  
 9. Geggel RL. Approach to the infant or child with a cardiac murmur. UpToDate. Last updated january 27, 2023 (hämtad 2023-03-09). www.uptodate.com  
 10. Begic E, Begic Z. Accidental Heart Murmurs. Med Arch. 2017;71(4):284-287. PMID: 28974851. PubMed  
 11. Kane DA. Suspected heart disease in infants and children: Criteria for referral. UpToDate. Last updated November 09, 2022 (hämtad 2023-03-10). www.uptodate.com  
 12. Wierwille L. Pediatric heart murmurs: evaluation and management in primary care. Nurse Pract. 2011;36(3):22-29. PMID: 21307802. PubMed  
 13. Codazzi AC, Ippolito R, Novara C, Tondina E, Cerbo RM, Tzialla C. Hypertrophic cardiomyopathy in infant newborns of diabetic mother: a heterogeneous condition, the importance of anamnesis, physical examination and follow-up. Ital J Pediatr. 2021;47(1):197. Published 2021 Sep 30. PMID: 34593008. PubMed  
 14. Karolinska institutet. Dubbelt utflöde från höger kammare. Svensk MeSH (hämtad 2023-03-10). mesh.kib.ki.se  
 15. Hijazi ZM. Clinical manifestations and diagnosis of coarctation of the aorta. UpToDate. Last updated December 07, 2022 (hämtad 2023-03-10). www.uptodate.com  
 16. Västra Götalandsregionen. Skånes Universitetssjukhus. handläggning vid de vanligaste hjärtfelen hjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar. Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund 2016 (hämtad 2023-03-10). sbkf.barnlakarforeningen.se  
 17. Geggel RL, Horowitz LM, Brown EA et al. Parental anxiety associated with referral of a child to pediatric cardiologist for evaluation of a Still's murmur. J Pediatr 2002; 140: 747-52. PubMed  
 18. Giuffre RM, Walker I, Vaillancourt S, Gupta S. Opening Pandora's box: parental anxiety and the assessment of childhood murmurs. Can J Cardiol. 2002;18(4):406-414. PMID: 11992134.
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas