Gå direkt till huvudinnehållet

Akut kraftnedsättning

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Runchey S, McGee S. Does this patient have a hemorrhagic stroke? Clinical findings distinguishing hemorrhagic stroke from ischemic stroke. JAMA 2010; 303: 2280-6. Journal of the American Medical Association  
  • Bo Norrving, professor och överläkare, Neurologkliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Bent Indredavik, med dr, avdelningsöverläkare, Seksjon for hjerneslag, Medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim