Gå direkt till huvudinnehållet

Andning och cirkulation

Senast uppdaterad: Publicerad:


Det livsnödvändiga syret

Syre är livsnödvändigt. Alla celler i kroppen behöver syre för att kunna fungera. Om syretillförseln avbryts under en tid kommer cellerna att dö. Hjärnceller överlever bara några få minuter utan tillräcklig syretillförsel.

Syret andas du in via luftvägarna till lungorna. Där tas det upp i blodet och transporteras runt i kroppen med hjälp av hjärtat och blodkärlen.

Hur kroppen får syre

När vi andas in dras musklerna i bröstväggen och mellangärdet ihop, bröstkorgen utvidgas och luft som innehåller syre tränger in i kroppen via munnen och näsan och passerar genom luftröret. Luftröret delar sig i två mindre rör (huvudbronker) som går till vardera lungan. I lungorna delar sig bronkerna till mindre rör (bronkioler) som slutar i mikroskopiska luftsäckar (alveoler).

Syret från luften vi andas in passerar genom väggarna till alveolerna och in i små blodkärl (kapillärer) där det tas upp av blodet. Det syrerika blodet leds så till hjärtat och pumpas sedan ut i kroppen.

När vi andas ut slappnar musklerna i bröstväggen och mellangärdet av, bröstkorgen sjunker ihop, lungorna pressas samman och skickar ut använd luft genom luftvägarna ut ur kroppen.

Lungorna avger koldioxid

När det syrerika blodet har förts ut i kroppen via pulsådrorna, artärerna, och har avgett sitt syre till cellerna via kapillärerna samlas blodet i allt större blodkärl, vener, på vägen tillbaka till hjärtat. Blodet är nu syrefattigt och innehåller avfallsämnet koldioxid. Hjärtat pumpar det syrefattiga blodet tillbaka till lungorna där koldioxid avges från blodet i alveolerna, det blir till gas och följer med luften som du andas ut.