Gå direkt till huvudinnehållet

Stressutlöst hjärtsvikt

Senast uppdaterad: Publicerad:


Stressutlöst hjärtsvikt kallas på fackspråk för stresskardiomyopati, eller Takotsubo-kardiomyopati. Det är en akut sjukdom som liknar hjärtinfarkt eller kärlkramp (angina pectoris), men där undersökningarna på sjukhus visar att det är en övergående svikt i hjärtats pumpfunktion utan varaktig skada på hjärtmuskeln 1.

Vilka är symtomen?

Sjukdomen startar vanligen hastigt med snabb utveckling av andfåddhet och tryckande smärtor i bröstet. Den sjuka kan få mycket svårt att andas och är i den akuta fasen allvarligt påverkad. De här symtomen är omöjliga att skilja från hjärtinfarkt utan specialundersökningar. Patienter med symtomen blir därför omedelbart inlagda på sjukhus.

Diagnos

Vid inläggning på sjukhus tas EKG, blodprov och på större sjukhus sprutas också kontrastmedel in i hjärtats kranskärl (koronar angiografi). Vid hjärtinfarkt påvisas ett kompakt parti i ett eller flera kranskärl och de blir då direkt blockerade. Vid stressutlöst kardiomyopati är kranskärlen normala. När kontrastmedel har sprutats in i själva hjärtat syns det att hjärtat inte rör sig normalt. Delar av hjärtmuskulaturen verkar förlamad och deltar inte i pumparbetet. Det leder till att hjärtat pumpar runt mindre blod i kroppen än normalt, och det är själva definitionen på hjärtsvikt. Patienten upplever det som andfåddhet eller andnöd. 2

Fler än 80 % av alla som får den här diagnosen är kvinnor efter övergångsåldern, vanligast i åldersgruppen 60–75 år. Men tillståndet kan också förekomma hos män eller hos yngre kvinnor. Orsaken till olikheten mellan könen är inte känd. 1

När förekommer stress?

Det har visat sig att hos fler än 80 % av patienterna med den här sjukdomsbilden finner man utlösande stressfaktorer under tiden innan sjukdomen inträdde. Den vanligaste formen av stress som utlöser tillståndet är blandningen av fysisk och psykisk stress vid egen sjukdom eller påfrestning vid dödsfall eller allvarlig sjukdom hos nära anhörig. Men sjukdomen kan sannolikt utlösas av alla typer av stress, bara stresspåfrestningen är tillräckligt stark.

Kraftig stress leder till ökad produktion av adrenalin (stresshormon) och liknande ämnen i kroppen, och man tror att det kan leda till överstimulering av hjärtat och påföljande utmattningstillstånd med försvagad pumpfunktion.

Behandling

Vid akut hjärtsvikt behandlas patienten med en blandning av syretillförsel och olika mediciner som gör det lättare för hjärtat att arbeta. Hos de flesta leder det till en snabb lindring av symtomen. Samtidigt är det viktigt att bearbeta och dämpa den kraftiga stressreaktionen. Med sådan behandling ser man att de allra flesta har fått tillbaka normal hjärtfunktion redan 1–4 veckor.

Prognos

För de allra flesta går det bra, men i den akuta fasen är det risk för rytmstörningar. Normal hjärtfunktion återfås på bara några få veckorVid nya stressepisoder är det risk för återfall.