Gå direkt till huvudinnehållet

Akut hjärtinfarkt, en översikt

Vid hjärtinfarkt kommer symtomen snabbt och beskrivs ofta som en tryckande eller stramande smärta i bröstet som kan stråla ut mot vänster arm, hals, underkäke eller utåt ryggen.

Senast reviderad:


Fakta om hjärtinfarkt

 • En hjärtinfarkt uppstår när ett kranskärl täpps igen helt eller delvis.
 • Tilltäppningen medför otillräcklig blodförsörjning och som följd en skada på den del av hjärtat som försörjs av detta kranskärl.
 • Symtomen kommer snabbt och beskrivs oftast som tryckande och stramande smärtor i bröstet, och ofta strålande ut mot vänster arm, hals, underkäke eller utåt ryggen.
 • Andfåddhet, illamående och kallsvett kan också förekomma.
 • Det kortsiktiga målet med behandlingen är att göra skadan på hjärtat så liten som möjligt. Ibland ges läkemedel för att lösa upp blodproppen, men oftast transporteras man snabbt till sjukhuset för att snabbt på mekanisk väg öppna det tilltäppta kärlet.
 • Med modern behandling och förändring av livsstilen finns det goda möjligheter att undvika en ny infarkt.

Vad är akut hjärtinfarkt?

Hjärtat är en stark muskel som pumpar ut blod i blodkärlen och som ser till att blodet cirkulerar i kroppen. Hjärtat får näring och syre från blodkärl utanpå hjärtat, de så kallade kranskärlen eller koronarartärerna. En hjärtinfarkt uppstår när ett blodkärl täpps till. Detta innebär att hjärtat får för lite blod och skadas. Eftersom det är flera blodkärl som försörjer hjärtat med syre beror omfattningen och placeringen av skadan på vilket blodkärl som är tilltäppt, var det är tilltäppt och i vilken utsträckning andra blodkärl kan ta över blodförsörjningen.

År 2015 fick närmare 27 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige. Hjärtinfarkt är vanligare hos män än hos kvinnor, män står för cirka 60 % av fallen. Endast fyra procent av alla fall av akut hjärtinfarkt som inträffade under 2015, drabbade en person som var yngre än 50 år. Antalet personer som drabbas av en akut hjärtinfarkt sjunker när utbildningsnivån ökar. 

Symtom

Symtomen kommer snabbt och beskrivs som en tryckande eller stramande smärta i bröstet, som ofta strålar ut mot vänster arm, hals, underkäke eller utåt ryggen. Du kan få svårt med andningen och känna dig illamående, och det är vanligt att du kallsvettas. Smärtorna lindras inte med nitroglycerin. Hos närmare 90 % av såväl kvinnor som män är de typiska symtomen enligt ovan de vanligast förekommande.

Orsak

Den omedelbara mekanismen vid en akut hjärtinfarkt är vanligtvis att det uppstår en reva i ett plaque, och att det bildas en blodpropp (trombos) som leder till att kranskärlen täpps igen. Den muskelvävnad som får sin blodförsörjning från det här blodkärlet dör och ombildas på några dagar eller veckor till ärrvävnad, och förlorar förmågan att dra ihop sig. Efter en hjärtinfarkt blir därför hjärtat försvagat. Omfattningen av försvagningen beror på hur mycket muskelvävnad som gått förlorad.

Det finns flera faktorer som ökar risken för att utveckla sjukdomen:

Behandling

Patienter med akut hjärtinfarkt blir snabbt inlagda på sjukhus. Det kortsiktiga målet med behandlingen är att minimera skadan på hjärtat. På lång sikt försöker läkarna att minska faran för nya hjärtinfarkter.

Egenbehandling

Det finns flera saker du kan göra själv:

 • Det allra viktigaste är att sluta röka.
 • Sund kosthållning med mindre fett, mer fibrer och grönsaker är också viktigt för att minska kolesterolet. Allra bäst är den så kallade medelhavskosten (Minst 500 g frukt och grönsaker dagligen, fisk minst 3 ggr i veckan). Begränsa intag av kaffebröd, godis, chips, läsk och saft.
 • Daglig fyskisk aktivitet är viktigt för hjärtat och blodkärlen. Studier visar att motion sannolikt kan förebygga komplikationer i hjärta och kärl lika effektivt som läkemedel. Måttlig fysisk aktivitet >30 min minst 5 gånger/veckan.
 • Du bör undvika negativ stress.

Läkemedelsbehandling

På sjukhus ges ibland läkemedel som löser upp blodproppen, så kallad trombolytisk behandling. Eftersom detta kan ges var som helst och tidigt i förloppet kan det minska infarktens storlek väsentligt.

 • Acetylsalicylsyra används både i akutsituationen och för att förebygga ny hjärtinfarkt. I vissa fall kan det också vara aktuellt med fler läkemedel som minskar proppbenägenheten.
 • Läkemedel som sänker kolesterolet, statiner, rekommenderas till alla efter en hjärtinfarkt. Även detta har visat sig ha en förebyggande effekt mot ny infarkt.
 • Andra läkemedel kan också komma ifråga.

Annan behandling

På de större sjukhusen utförs perkutan koronar intervention (PCI) vid akut hjärtinfarkt. Du kommer då inom cirka sex timmar (beroende på vilken typ av hjärtinfarkt du har) att genomgå en kranskärlsröntgen så snart som möjligt för att i direkt anslutning till detta mekaniskt vidga det trånga kranskärlet. På det sättet kan man se förträngningar och eventuella tilltäppningar. Som en fortsättning av kransärlsröntgen görs en så kallad ballongvidgning och eventuellt inläggning av ett metallnät (så kallad stent). Det trånga partiet "sprängvidgas" och en stent (ett slags armering) lämnas kvar på det trånga stället för att hålla artären öppen. Blodtillförseln förbättras, skadan på hjärtmuskeln blir mindre och långtidsutsikterna blir bättre.

Det är bara de största sjukhusen som kan göra PCI. PCI har visat sig vara effektivare än trombolys.

Prognos

Hjärtinfarkt är ett allvarligt tillstånd som utvecklar sig snabbt. Över 70 % överlever ändå en akut hjärtinfarkt. Blir du inlagd på sjukhus är chanserna ännu bättre: över 90 % överlever då. Ju yngre du är, desto bättre är prognosen.

Med modern behandling och förändrad livsstil finns det goda möjligheter att undvika en ny infarkt.

En farlig komplikation är rytmrubbningar i hjärtat. Detta förekommer oftast i akutfasen. Därför övervakas du noggrant och behandlas under sjukhusvistelsen.

Du kan också utveckla hjärtsvikt efter en infarkt. Det betyder att hjärtat inte pumpar tillräckligt bra för att upprätthålla en tillfredsställande blodcirkulation. Detta visar sig som sämre fysisk prestationsförmåga och tung andning.

 

Vill du veta mer?