Bikuspid aortaklaff

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Vad är bikuspid aortaklaff?

Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel där aortaklaffen har två klaffblad (bikuspid) i stället för det normala som är tre klaffblad (trikuspid).

Bikuspid aortaklaff är det vanligaste medfödda hjärtfelet och uppges förekomma hos 0,8–2 % av befolkningen.

Orsak

Man antar att ärftlighet har en stor betydelse. Men exakt hur anlagen ärvs är okänt. Det går därför inte att räkna ut vem eller hur många som kommer att få detta fel.

Symtom

En bikuspid aortaklaff är inte lika jämn i formen som en normal klaff. När blodet vid varje hjärtslag pressas genom klaffen leder den avvikande klafformen till att blodet inte strömmar lika obehindrat. Detta medför ökat slitage på klaffen och det kan uppstå små skador på den. Så småningom kan det bildas ärrvävnad och förkalkningar. På detta sätt kan klaffbladen bli så styva att de inte öppnar sig fullt när blodet ska flöda igenom. De kan också förändras så till formen att de inte längre hindrar att blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen.

Om klaffen inte öppnar sig helt kan det uppstå en tryckskillnad mellan hjärtat och stora kroppspulsådern. Detta kallas aortastenos. Om blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen kallas det aortainsufficiens.

Bikuspida klaffar ger inga symtom innan det eventuellt utvecklas en aortastenos eller aortainsufficiens som kräver behandling. Symtomen är andnöd vid ansträngning, bröstsmärtor, efter hand yrsel, tung andning, eventuella svimningsanfall.

Diagnos

Diagnosen kan enbart ställas med ekokardiografi (ultraljud) av hjärtat, eller med magnetkameraundersökning. Detta är undersökningar som inte görs på friska personer och de flesta vet därför inte om att de har bikuspida hjärtklaffar innan komplikationer möjligen uppstår. Om aortastenos eller aortainsufficiens upptäcks följs patienten regelbundet upp av en hjärtspecialist. Om tillståndet kräver behandling är det bara operation med insättning av en ny klaff som kan bota tillståndet.

När ett sådant ingrepp genomförs i god tid, det vill säga utan att hjärtat på förhand är allvarligt skadat, är framtidsutsikterna goda.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.