Gå direkt till huvudinnehållet

Bikuspid aortaklaff

Det vanligaste medfödda hjärtfelet är att klaffen mellan hjärtat och kroppspulsådern har två istället för tre fickor. Det ger i sig inga symtom men ger en ökad risk för hjärtproblem i framtiden.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om bikuspid aortaklaff

  • Inne i hjärtat finns olika klaffar som gör att blodet går i rätt riktning. Tillståndet bikuspid aortaklaff innebär att en av klaffarna inte ser ut som vanligt. Tillståndet är medfött och klaffen mellan hjärtat och den stora kroppspulsådern har två i stället för tre fickor.
  • Bikuspid aortaklaff ger inga symtom. Men det finns en risk att den stora kroppspulsådern eller hjärtat skadas med tiden, och det kan ge symtom. 
  • Man vet inte exakt varför tillståndet uppstår.
  • Genom en undersökning som kallas ekokardiografi, som är en undersökning där man avbildar hjärtat med hjälp av ultraljudsvågor, kan man ställa diagnosen. 
  • Behandling behövs inte hos alla. Om det uppstår komplikationer kan man ersätta eller reparera klaffen.
  • Om man behandlar tillståndet i tid är prognosen god. 

Vad är bikuspid aortaklaff?

Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel där aortaklaffen har två klaffickor (klaffen är bikuspid) i stället för det normala som är tre klaffickor (trikuspid).

Bikuspid aortaklaff är det vanligaste medfödda hjärtfelet och uppges förekomma hos cirka en till två procent av befolkningen.

Symtom

En bikuspid aortaklaff är inte lika jämn i formen som en normal klaff. När blodet vid varje hjärtslag pressas genom klaffen leder den avvikande klafformen till att blodet inte strömmar lika obehindrat. Detta medför ökat slitage på klaffen och det kan uppstå små skador på den. Så småningom kan det bildas ärrvävnad och förkalkningar. På detta sätt kan klaffbladen bli så styva att de inte öppnar sig fullt när blodet ska flöda igenom. Om klaffen inte öppnar sig helt kan det uppstå en tryckskillnad mellan hjärtat och stora kroppspulsådern (aorta). Detta tillstånd kallas för aortastenos.

Klaffarna kan också förändras till formen så att de inte längre hindrar att blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen. Om blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen kallas det aortainsufficiens.

Bikuspida klaffar ger inga symtom innan det eventuellt utvecklas en aortastenos eller aortainsufficiens som ger symtom som andnöd vid ansträngning, bröstsmärtor, svimning, yrsel och tung andning. Andra tillstånd som kan uppstå är en vidgning av aorta eller en lossning av aortans vägg (aortadissektion). Vidgning av aorta i bröstet kan ge symtom i form av heshet, sväljningssvårigheter och aortadissektion kan ge svår bröstsmärta, stroke och allmänpåverkan.

Orsak

Tillståndet uppstår i fosterstadiet och man vet inte exakt orsaken till den felaktigt bildade klaffen. Man antar att ärftlighet har betydelse i cirka nio av tio personer. 

Diagnos

Diagnosen kan ställas med ekokardiografi (ultraljud) av hjärtat. Detta är undersökningar som inte görs på friska personer och de flesta vet därför inte om att de har bikuspida hjärtklaffar innan komplikationer uppstår. Om tillståndet upptäcks följs patienten regelbundet upp av en specialist i hjärtsjukdomar.

Behandling av bikuspid aortaklaff

Vad kan man göra själv?

Om man har en bikuspid aortaklaff med vidgning av kroppspulsådern rekommenderas man undvika tunga lyft och hård fysisk ansträngning. God tandhygien rekommenderas också för att förebygga att klaffen infekteras med bakterier, så kallad infektiös endokardit. 

Annan behandling

Om tillståndet kräver behandling är det vanligen operation med insättning av en ny klaff eller reparation av klaffen som är aktuellt. 

Prognos

När ett kirurgiskt ingrepp genomförs i god tid, det vill säga utan att hjärtat på förhand är allvarligt skadat, är framtidsutsikterna goda.

Vill du veta mer?