Gå direkt till huvudinnehållet

Riskfaktorer för hjärtrytmstörningar

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen

Senast reviderad:


Vissa faktorer kan öka risken för utveckling av rytmstörningar, arytmier.

Ålder. Under årens lopp försvagas hjärtmuskeln och förlorar något av sin smidighet. Detta kan påverka hur de elektriska impulserna leds genom hjärtat.

Arv. Att födas med ett hjärtfel såsom en extra elektrisk ledningsbana, vilket förekommer vid Wolff-Parkinson-Whites syndrom, kan påverka hjärtats elektriska funktion.

Kranskärlssjukdom. Trånga kranskärl, hjärtinfarkt eller annan skada på hjärtat kan leda till alla former av rytmstörningar.

Metaboliska problem. Metabolismen ökar när sköldkörteln utsöndrar för mycket hormon (hypertyreos). Detta kan förorsaka snabba och oregelbundna hjärtslag och är oftast förknippat med förmaksflimmer. Metabolismen blir långsam när sköldkörteln utsöndrar för lite hormon (hypotyreos), något som kan förorsaka en långsam puls (bradykardi).

Läkemedel. Det finns läkemedel som predisponerar för hjärtrytmstörningar.

Högt blodtryck. Detta ökar risken för att utveckla kranskärlssjukdom. Det höga blodtrycket kan också leda till att väggarna i vänster kammare förtjockas, något som kan ändra den elektriska impulsledningen i hjärtat.

Diabetes. Risken för att utveckla kranskärlssjukdom och högt blodtryck ökar kraftigt om du har en dåligt inställd diabetes. Dessutom kan episoder med lågt blodsocker utlösa arytmi.

Fetma och metabolt syndrom. 

Njursvikt och elektrolytrubbningar. Mineraler som kalium, natrium, kalcium och magnesium förekommer i små mängder i blodet. Förändringar i mängden av dessa ämnen kan utlösa arytmier.

Obstruktiv sömnapné. Denna sömnstörning kan medföra långsam puls och framkalla förmaksflimmer.

Alkohol. Att dricka för mycket alkohol kan påverka faktorer som ändrar den elektriska impulsledningen i hjärtat och ökar också risken för utveckling av förmaksflimmer. Kroniskt alkoholmissbruk kan påverka hjärtat och leda till kardiomyopati. Båda dessa tillstånd kan leda till att arytmi utvecklas.

Stimulantia. Stimulantia som koffein  och nikotin  kan disponera för extrasystolier och därmed i sällsynta fall bidraga till utveckling av allvarligare arytmier. Narkotiska preparat som amfetamin och kokain kan kraftigt påverka hjärtat och leda till en mängd olika former av arytmier eller plötslig död på grund av kammarflimmer.

Rökning. Har visat sig öka risken för hjärtarytmier.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Denna lungsjukdom kan ge ökad risk för förmaksflimmer.

Fel på hjärtklaffar, hjärtsvikt, medfödda hjärtsjukdomar och inflammatoriska hjärtsjukdomar.

Vill du veta mer?