Gå direkt till huvudinnehållet

Diagnostik av hjärtarytmi

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, Vårdcentralen Hökarängen

Senast reviderad:


För att ställa diagnosen hjärtarytmi, kan läkaren ställa frågor som gör det mer eller mindre sannolikt att du har en arytmi. Det kan vara frågor om vad som kan utlöste din arytmi, och om du har en hjärtsjukdom eller en onormalt fungerande sköldkörtel. Oftast ordinerar läkaren en del prover för att se om man kan hitta en orsak till arytmin eller för att se om njurar och lever klarar av läkemedelsbehandling. Läkaren kan också att utföra övervakningstester av hjärtat, specifika för arytmi. Dessa tester övervakar ditt hjärta antingen passivt eller så försöker de aktivt utlösa en arytmi medan läkarna noggrant övervakar hjärtat.

Prover

Prover som kan vara aktuella är blodstatus (information om blodceller och blodvärdet), sockervärdet, sköldkörtelvärden, salter och njurfunktionen. Ibland kan även ett blodprov tas för att se om det föreligger hjärtsvikt eller infektion. Ibland läggs en del andra prover till för att bedöma om man kan starta med läkemedel.

Passiva tester för hjärtövervakning

EKG. Vid EKG registreras den elektriska aktiviteten i ditt hjärta. EKG mäter detaljerna i den elektriska aktiviteten i vartenda hjärtslag och kan identifiera onormal elektrisk aktivitet.

Holter-monitorering. Också kallat för långtids-EKG. Detta är en bärbar EKG-utrustning som du bär på under en dag eller mer för att registrera hjärtats aktivitet medan du lever som vanligt. Den kan fånga upp rytmstörningar som uppträder under dygnet.

En monitor för att fånga upp sporadiskt uppträdande händelser. Vid sporadiska arytmier kan du förses med en liten EKG-apparat som fästs vid kroppen och registrerar aktivitet när du upplever arytmisymtom. Du startar apparaten själv. Apparaten är så liten så den kan fästas vid bältet.

Ekokardiogram. En ultraljudsundersökning av hjärtat. Undersökningen ger information om hjärtats struktur och funktion. Det vill säga hjärtats position, storlek, klaffarnas och hjärtkamrarnas rörlighet och hur snabbt blodet strömmar genom de olika delarna av hjärtat. Undersökningen ger alltså ingen upplysning om hjärtats elektriska aktivitet men kan upptäcka eventuella bakomliggande faktorer till en arytmi.

Arytmiutlösande tester

Följande test kan utlösa arytmier som kan granskas med EKG:

Stresstest. Vissa arytmier utlöses eller förvärras vid fysisk aktivitet. Under ett stresstest ombeds du att anstränga dig genom att gå eller springa på ett löpband eller cykla på en ergometercykel. Samtidigt registreras hjärtaktiviteten med hjälp av EKG (arbets-EKG). Det är också möjligt att stimulera ditt hjärta med hjälp av ett läkemedel, så att man uppnår samma ansträngningseffekt. Denna metod kan vara till nytta om du har svårt att gå, springa eller cykla. Man kan också göra en ultraljudsundersökning medan man anstränger hjärtat.

Tilttest. Utförs på vissa patienter med återkommande svimningsanfall. Man följer med puls och blodtryck medan du ligger ner på ett undersökningsbord. Bordet tippas upp som om du står. Läkarna kartlägger hur ändring i kroppsläget påverkar hjärtat och nervsystemet som kontrollerar hjärtats funktion. Man kan också använda sig av provokationsläkemedel. Tilttestet är positivt om det framkallar typiska symtom på grund av lågt blodtryck eller långsam puls (bradykardi) orsakat av ändring av kroppsläget. Resultatet är vägledande för behandlingen.

Elektrofysiologiska tester. En tunn, böjbar kateter med elektroder i änden leds genom blodkärlen till olika ställen i hjärtat. När elektroderna är på plats kan de noggrant kartlägga utbredningen av de elektriska impulserna genom ditt hjärta. Dessutom kan hjärtspecialisten använda elektroderna till att stimulera ditt hjärta med svaga elektriska impulser och på så sätt utlösa eller stoppa en arytmi. Detta gör det möjligt för läkaren att fastslå var arytmin uppstår i hjärtat och vilka mekanismer som förorsakar den. Förmågan att starta och stoppa din arytmi kan användas för att testa effekterna av olika behandlingsmetoder. Ibland kan läkare använda katetern och elektroden till att bränna av den struktur i hjärtat som är orsaken till arytmin (kateterablation). För vissa är detta en mycket effektiv behandling.

Vill du veta mer?