Gå direkt till huvudinnehållet

Normala hjärtklaffar

Senast uppdaterad: Publicerad:


Hjärtat pumpar blodet runt i kroppen och till lungorna. Det syrerika blodet från lungorna flyter in i vänster förmak och vidare genom mitralisklaffen ned i vänster kammare. När kammaren är fylld drar hjärtmuskeln ihop sig. Mitralisklaffen mellan vänster förmak och vänster hjärtkammare stängs, medan aortaklaffen ut mot kroppspulsådern öppnas och blodet pumpas snabbt ut i kroppens organ.

På motsvarande sätt strömmar blodet tillbaka från kroppen till höger sida av hjärtat. Från höger förmak genom trikuspidalklaffen till kammaren och vidare genom pulmonalklaffen ut i lungartären. De fyra klaffarna ser till att blodströmmen går genom hjärtat i en bestämd riktning.