Gå direkt till huvudinnehållet

Ankel-/armtrycksindex (ABI)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Tillvägagångssätt:

 • Patienten ligger platt på rygg så att fotleden är i samma nivå som hjärtat. Tetset görs efter 5–10 minuters vila 
 • Det systoliska blodtrycket mäts på armen manschett och bärbar doppler.
 • Det systoliska blodtrycket mäts på fotleden:
  • Placera en vanlig blodtrycksmanschett runt fotleden där underbenet är som smalast
  • Placera Doppler-proben över arteria tibialis posterior (bakom den mediala malleolen) eller arteria dorsalis pedis (på fotryggen) och justera tills en tydlig pulserande signal hörs
  • Den bästa signalen uppnås med proben i cirka 60 graders vinkel mot hjärtat utan alltför hårt tryck mot huden
  • Pumpa upp manschetten tills pulssignalerna i dopplern försvinner. Släpp därefter ut luften långsamt och läs av det systoliska trycket när pulsljudet hörs igen
  • Se även video: Att ta ankeltryck (Janusinfo) 
 • Ankel-/armtrycksindex (ABI) = högsta systoliskt ankelblodtryck/systoliskt armblodtryck.
 • Tolkning:
  • ABI >0,9 är normalt
  • ABI 0,8–0,9: måttlig arteriell insufficiens
  • ABI 0,5–0,7: betydande arteriell insufficiens
  • ABI lägre än 0,5: grav arteriell insufficiens/grav ischemi
 • Höga värden (>1,4) kan förekomma på grund av icke komprimerbara kärl hos till exempel personer med diabetes och indikerar också högre risk för kardiovaskulär sjukdom.