Gå direkt till huvudinnehållet

Förmaksfladder

Publicerad:


Förmaksfladder med varierande blockering. Lägg märke till de sågtaggiga p-vågorna i de nedre avledningarna (II, III, aVF) och i V1. I dessa avledningar syns flimmervågorna i regel bäst. Lägg också märke till att QRS-komplexen kommer oberoende av p-vågorna. Förmakshastigheten är 300. Patienter med förmaksfladder visar sig vanligen med en regelbunden kammarrespons på cirka 150 slag per minut som ett resultat av en 2:1-blockering.