Gå direkt till huvudinnehållet

Porfyria cutanea tarda,PCT

Senast reviderad:


  1. Puy H, Gouya L, Deybach JC. Porphyrias. Lancet 2010; 375: 924-37. PubMed  
  2. Rossmann-Ringdahl I, Olsson R. Porphyria cutanea tarda in a Swedish population: risk factors and complications. Acta Derm Venereol. 2005;85(4):337-341. doi:10.1080/00015550510033688.PMID: 16191856 PubMed  
  3. Handler NS, Handler MZ, Stephany MP, Handler GA, Schwartz RA. Porphyria cutanea tarda: an intriguing genetic disease and marker. Int J Dermatol. 2017;56(6):e106-e117. doi:10.1111/ijd.13580.PMID: 28321838 PubMed  
  4. Doss MO, Kühnel A, Gross U. Alcohol and porphyrin metabolism. Alcohol Alcohol. 2000;35(2):109-125. doi:10.1093/alcalc/35.2.109.PMID: 10787385 PubMed  
  5. Harper, P. and Y. Floderus (2012). Porfyri. Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin. N.-E. P., M. Berggren Söderlund and E. Theodorsson. Lund, Studentlitteratur AB, Lund: 616-623.
  6. Singal AK. Porphyria cutanea tarda: Recent update. Mol Genet Metab. 2019;128(3):271-281. doi:10.1016/j.ymgme.2019.01.004.PMID: 30683557 PubMed  
  7. Läkemedelsboken. Porfyri och läkemedel. 2015 (hämtad 22-03-11) lakemedelsboken.se  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
  • Aasne K Aarsand, överläkare, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Avdelning for klinisk biokjem og farmakologii, Haukeland universitetssykehus, Bergen