Waldenströms makroglobulinemi

Basfakta

Definition

 • Waldenströms makroglobulinemi klassificeras som en malign monoklonal gammopati – en klonal proliferation av B-lymfocyterna, en slags hybrid av lymfocyter och plasmaceller.1
 • De här cellerna producerar ett mononklonalt IgM-protein (ett makroglobulin) som påvisas i ökade mängder och som medför:
  • Ökad serumviskositet
  • Förekomst av ett lymfoplasmacytiskt infiltrat i benmärgen2
 • Kliniskt liknar tillståndet myelomatos förutom att:
  • Hepatosplenomegali och körtelsvullnad är vanliga vid Waldenströms makroglobulinemi och ovanliga vid myelomatos
  • Lytisk skelettsjukdom och njursjukdom är ovanliga vid Waldenströms makroglobulinemi men vanlig vid myelomatos

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.