Gå direkt till huvudinnehållet

Tymom

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Maria Albertsson, professor och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Jens Hammerstrøm, överläkare, professor dr. med., Hematologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim.