Gå direkt till huvudinnehållet

Oslers sjukdom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Autosomalt dominant ärftlig systemsjukdom med arteriovenösa missbildningar.
Förekomst:
Uppskattad prevalens är 10–50/100 000. I Sverige har cirka 1 000 personer fått diagnosen.
Symtom:
De flesta patienter får återkommande näsblödningar i barndoms- eller tonåren, medan telangiektasier oftast uppträder i 20- eller 30-årsåldern.
Kliniska fynd:
Telangiektasier och fynd relaterade till shuntning av blod i lungor.
Diagnostik:
Tre av följande kriterier krävs: (1) återkommande näsblödningar, (2) telangiektasier i huden, (3) arteriovenösa missbildningar i inre organ och/eller (4) sjukdomen finns i familjen. Diagnosen kan bekräftas med DNA-analys.
Behandling:
Olika behandlingar för att minska näsblödningar. Regelbundna undersökningar av lungorna för att upptäcka tecken på arteriovenösa missbildningar, vilka kan behandlas med embolisering. Kärlmissbildningar i tarmen behandlas via endoskop. Järnbehandling vid järnbristanemi, eventuellt tillägg av erytropoetin. Kvinnor som planerar graviditet bör undersöka hjärtat och eventuellt få förebyggande embolisering.