Gå direkt till huvudinnehållet

Neutropeni

Senast reviderad:


Definition:
Akut eller kroniskt tillstånd med lågt antal neutrofila granulocyter
Förekomst:
Förhållandevis vanligt förekommande tillstånd.
Symtom:
Neutropeni kan leda till infektionsbenägenhet med återkommande, långvariga och/eller allvarliga infektioner.
Kliniska fynd:
Inga specifika för tillståndet. Eventuellt kliniska fynd relaterat till infektion.
Diagnostik:
Blodprov. Vita blodkroppar, LPK, med differentialräkning visar neutrofila granulocyter <1,6x109/l.
 1. Frater JL. How I investigate neutropenia. Int J Lab Hematol. 2020;42 Suppl 1:121-132. doi:10.1111/ijlh.13210PMID: 32543073 PubMed  
 2. UpToDate:Overview of neutropenia in children and adolescents : Last updated: May 20, 2021 (hämtad 22-07-04) www.uptodate.com  
 3. VISS (Stockholms läns landsting). Neutropeni. Uppdaterat november 2018 (Hämtad 2022-07-04). viss.nu  
 4. Dale DC. How I diagnose and treat neutropenia. Curr Opin Hematol. 2016;23(1):1-4. doi:10.1097/MOH.0000000000000208PMID: 26554885 PubMed  
 5. Andersen CL, Tesfa D, Siersma VD, et al. Prevalence and clinical significance of neutropenia discovered in routine complete blood cell counts: a longitudinal study. J Intern Med. 2016;279(6):566-575. doi:10.1111/joim.12467PMID: 26791682 PubMed  
 6. Atallah-Yunes SA, Ready A, Newburger PE. Benign ethnic neutropenia. Blood Rev. 2019;37:100586. doi:10.1016/j.blre.2019.06.003PMID: 31255364 PubMed  
 7. Barnläkarföreningen. Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram Neutropeni 2011, reviderat 2018 (hämtat 2022-07-06) pho.barnlakarforeningen.se  
 8. Karolinska universitetslaboratoriet. Klinisk-immunologi/transfusionsmedicin. Provtagning. Etnisk neutropeni. 20-06-02 (hämtad 2022-07-06). www.karolinska.se  
 9. Lawrence SM, Corriden R, Nizet V. How Neutrophils Meet Their End. Trends Immunol. 2020;41(6):531-544. doi:10.1016/j.it.2020.03.008PMID: 32303452 PubMed  
 10. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd.Svår medfödd neutropeni. 2019-10-15 (hämtad 2022-07-06) www.socialstyrelsen.se  
 11. Medscape: What is myelokathesis? May 20,2021 (hämtad 2022-07-06) www.medscape.com  
 12. Cheon H, Dziewulska KH, Moosic KB, et al. Advances in the Diagnosis and Treatment of Large Granular Lymphocytic Leukemia. Curr Hematol Malig Rep. 2020;15(2):103-112. doi:10.1007/s11899-020-00565-6PMID: 32062772 PubMed  
 13. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd.Svår kombinerad immunbrist. 2020-12-12 (hämtad 2022-07-06) www.socialstyrelsen.se  
 14. Up to date:Severe combined immunodeficiency (SCID): Specific defects. Last updated May 11 2021 (hämtad 2022-07-06) www.uptodate.com  
 15. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd: Hyper-IgM-syndrom. 2020-01-13 (hämtad 2022-07-06) www.socialstyrelsen.se  
 16. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd. Glykogenoser med leverpåverkan 2019-09-16 (hämtad 2022-07-07) www.socialstyrelsen.se  
 17. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd. Gauchers sjukdom 2012-03-07(hämtad 2022-07-07) www.socialstyrelsen.se  
 18. Socha DS, DeSouza SI, Flagg A, Sekeres M, Rogers HJ. Severe megaloblastic anemia: Vitamin deficiency and other causes. Cleve Clin J Med. 2020 Mar;87(3):153-164. doi: 10.3949/ccjm.87a.19072. PMID: 32127439. PubMed  
 19. Shi X, DeLucia AL, Bao J, Zhang P. Alcohol abuse and disorder of granulopoiesis. Pharmacol Ther. 2019;198:206-219. doi:10.1016/j.pharmthera.2019.03.001PMID: 30831129 PubMed  
 20. Berlin G, Cherif H, Knutson F, Mattsson J, Axdorph Nygell U. Granulocyt­transfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion Granulocyte transfusion – when and how should it be used?. Lakartidningen. 2018;115:EXUU. Published 2018 Mar 20.PMID: 29558012 PubMed  
 21. Cohen T, Simmons SC, Pham HP, Staley EM. Granulocyte Transfusion: Clinical Updates and a Practical Approach to Transfusion. Clin Lab Med. 2021;41(4):647-657. doi:10.1016/j.cll.2021.07.007PMID: 34689971 PubMed  
 22. Tandvårds- och läkemdelsförmånsverket TLV. Fördjupad information om omprovning av G-CSF september 2013 (hämtad 2022-07-08) www.tlv.se  
 23. Aapro MS, Bohlius J, Cameron DA, et al. 2010 update of EORTC guidelines for the use of granulocyte-colony stimulating factor to reduce the incidence of chemotherapy-induced febrile neutropenia in adult patients with lymphoproliferative disorders and solid tumours. Eur J Cancer. 2011;47(1):8-32. doi:10.1016/j.ejca.2010.10.013PMID: 21095116 PubMed  
 24. Gafter-Gvili A, Fraser A, Paul M, Leibovici L. Meta-analysis: antibiotic prophylaxis reduces mortality in neutropenic patients published correction appears in Ann Intern Med. 2006 May 2;144(9):704. Ann Intern Med. 2005;142(12 Pt 1):979-995. doi:10.7326/0003-4819-142-12_part_1-200506210-00008PMID: 15968013 PubMed  
 25. Lehrnbecher T, Averbuch D, Castagnola E, et al. 8th European Conference on Infections in Leukaemia: 2020 guidelines for the use of antibiotics in paediatric patients with cancer or post-haematopoietic cell transplantation. Lancet Oncol. 2021;22(6):e270-e280. doi:10.1016/S1470-2045(20)30725-7PMID: 33811814 PubMed  
 26. RCC. Kunskapsbanken cancercentrum. Akut Lymfatisk Leukemi nationellt vårdprogram 2021-01-11. kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 27. RCC. Kunskapsbanken cancercentrum. Kronisk Lymfatisk Leukemi nationellt vårdprogram 2022-01-25. kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas