Lymfangit

Basfakta

Definition

  • Lymfangit innebär inflammation i lymfkanalerna till följd av infektiösa eller icke-infektiösa orsaker distalt i lymfbanan.
  • Potentiella patogener är bakterier, mykobakterier, virus, svamp och parasiter.
  • Lymfangit uppstår oftast efter kutan inokulation av mikroorganismer in i lymfkärlen genom ett hudsår eller som en komplikation till en distal infektion.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.