Gå direkt till huvudinnehållet

Lymfangit

Senast reviderad:


Definition: 
Inflammation i distala lymfkanalerna till följd av infektiösa eller icke infektiösa orsaker.
Förekomst:
Förekomsten är oklar. 
Symtom: 
Linjärt erytem över huden. Feber förekommer ofta. 
Kliniska fynd: 
Linjärt erytem med förstorade, ömma lymfkörtlar. Ofta finns ett sår i huden där bakterier har kommit in i huden. 
Diagnostik:
Tillståndet beror ofta på bakteriell infektion men virus, parasiter, insektsbett och malignitet kan i sällsynta fall leda till lymfangit. Diagnosen ställs med hjälp av anamnes, kliniska fynd, blodprover och ibland bilddiagnostik.
Behandling: 
Ofta systemisk behandling med antibiotika. Smärtstillande. 
  1. Kano Y, Momose T. Acute lymphangitis. Cleve Clin J Med. 2020;87(3):129-130. PMID:32127433. PubMed  
  2. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för diagnoser. www.socialstyrelsen.se  
  3. Abraham S, Tschanz C, Krischer J, Saurat JH. Lymphangitis due to insect sting. Dermatology 2007; 215: 260-1. PubMed  
  4. Marque M, Girard C, Guillot B, Bessis D. Superficial lymphangitis after arthropod bite: a distinctive but underrecognized entity? Dermatology 2008; 217: 262-7. PubMed  
  5. Cohen BE, Nagler AR, Pomeranz MK. Nonbacterial Causes of Lymphangitis with Streaking. J Am Board Fam Med. 2016;29(6):808-812. PMID:28076265. PubMed  
  6. Falagas ME, Bliziotis IA, Kapaskelis AM. Red streaks on the leg. Lymphangitis. Am Fam Physician. 2006;73(6):1061-1062. PMID:16570742. PubMed  
  7. Hirschmann JV. Antimicrobial therapy for skin infections. Cutis 2007; 79(Suppl 6): 26-36.
  8. Papadakis M. CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2022. San Francisco: McGraw Hill / Medical, 2021.
  9. Pitetti RD. Lymphangitis. Medscape, last updated Dec 08, 2016. emedicine.medscape.com  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas