Gå direkt till huvudinnehållet

Non-Hodgkin lymfom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Non-Hodgkin lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp med neoplastisk proliferation av lymfoida celler i lymfkörtlar eller annan lymfoid vävnad.
Förekomst:
I Sverige får årligen cirka 1 700 personer diagnosen non-Hodgkin lymfom, något vanligare hos män jämfört med kvinnor.
Symtom:
Förstorad lymfkörtel/lymfkörtlar, eventuellt nattsvettningar, feberepisoder, ofrivillig viktnedgång. Symtom kan saknas.
Kliniska fynd:
Förstorade lymfkörtlar, hepatosplenomegali, anemisymtom. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården .
Diagnostik:
Biopsi och histologi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Beror bland annat på histologisk diagnos och utbredning. Alternativ är strålbehandling, cytostatika, immunhämmande behandling och benmärgstransplantation.
 1. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer. IS-2429. Jan 2019
 2. Steven H. Swerdlow, Campo E et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood 2016; 127: 2375-90. pmid:26980727 PubMed  
 3. Faktablad Cancerstatistik. Sverige − non-Hodgkin lymfom. Nordcan. Hämtad 2020-12-21 www-dep.iarc.fr  
 4. Frølund UC, Hansen PB. Indikationer for radioimmunterapi til patienter med non-Hodgkins lymfom. Ugeskr Laeger 2011; 173: 1417-21. pmid:21586245 PubMed  
 5. Kolstad A, Kumari S, Walczak M et al. Sequential intranodal immunotherapy induces antitumor immunity and correlated regression of disseminated follicular lymphoma. Blood 2015; 125: 82-9. pmid:25293773 PubMed  
 6. Aggressiva B-cellslymfom Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2023-02-16 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 7. Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 8. Mantelcellslymfom. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 9. T-cellslymfom. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 10. Ansell SM, et al. Non-Hodgkin Lymphoma: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc. 2015 Aug;90(8):1152-63. PubMed  
 11. Pirani M, Marcheselli R, Marcheselli L et al. Risk for second malignancies in non-Hodgkin's lymphoma survivors: a meta-analysis. Ann Oncol 2011; 8: 1845-58. pmid:21310758 PubMed  
 12. Hemminki K, Lenner P, Sundquist J, Bermejo JL. Risk of subsequent solid tumors after non-Hodgkin's lymphoma: effect of diagnostic age and time since diagnosis. J Clin Oncol 2008; 26: 1850-7. pmid:18347006 PubMed  
 13. Faktablad Cancerstatistik. Sverige − Non-Hodgkins lymfom. Nordcan. Hämtad 2020-12-21 www-dep.iarc.fr  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL