Gå direkt till huvudinnehållet

Malignt lymfom hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign utveckling av lymfoid vävnad, omfattar Hodgkins lymfom och Non-Hodgkin lymfom.
Förekomst:
Varje år vårdas 2–3 barn barn för Hodgkins lymfom och 3–4 barn för non-Hodgkins lymfom per 100 000 barn i Sverige.
Symtom:
Presenterar sig ofta som en förstorad och oöm lymfkörtel, oftast på halsen eller i axillen. 25 % har ytterligare symtom som feber, viktminskning och nattsvettningar. Vid non-Hodgkin-lymfom debuterar många med spridning utanför lymfkörtlar, exempelvis till hud, skelett, CNS eller lungor.
Kliniska fynd:
Förstorad och oöm lymfkörtel. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården .
Diagnostik:
Biopsi och histologi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Beror bland annat på histologisk diagnos och utbredning. Alternativ är strålbehandling, cytostatika, immunhämmande behandling och benmärgstransplantation.
 1. Buhtoiarov IN. Pediatric Lymphoma. Pediatr Rev. 2017 Sep;38(9):410-423. doi: 10.1542/pir.2016-0152. PMID: 28864732. PubMed  
 2. Statistikdatabas för diagnoser. Socialstyrelsen. Hämtad 2020-12-28 sdb.socialstyrelsen.se  
 3. Weinstock MS, Patel NA, Smith LP. Pediatric Cervical Lymphadenopathy. Pediatr Rev. 2018 Sep;39(9):433-443. doi: 10.1542/pir.2017-0249. PMID: 30171054. PubMed  
 4. Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-21 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 5. Aggressiva B-cellslymfom Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2023-02-16 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 6. Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 7. Mantelcellslymfom. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 8. T-cellslymfom. Nationellt vårdprogram. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2020-12-23 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 9. Mulrooney DA, Yeazel MW, Kawashima T, et al. Cardiac outcome in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ 2009; 339: b4606. BMJ (DOI)  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim