Gå direkt till huvudinnehållet

Hodgkins lymfom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign sjukdom med lymforetikulär proliferation som kan uppträda lokaliserad eller spridd. Genomgången EBV-infektion och immunsuppression kan ha betydelse för utveckling av sjukdomen.
Förekomst:
I Sverige får cirka 200 personer Hodgkins lymfom årligen.
Symtom:
Vanligaste presentationen är en förstorad och oöm lymfkörtel. Allmänsymtom med feber och viktminskning hos cirka 25 %.
Kliniska fynd:
Förstorade lymfkörtlar, hepatosplenomegali, anemisymtom. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården .
Diagnostik:
Biopsi/histologi från lymfkörtel.
Behandling:
I de flesta fall med kurativt mål. Cytostatika, eventuellt i kombination med strålbehandling.
 1. Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2022-03-10 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 2. Hjalgrim H, Askling J, Rostgaard K, Hamilton-Dutoit S, Frisch M, Zhang JS, Madsen M, Rosdahl N, Konradsen HB, Storm HH, Melbye M. Characteristics of Hodgkin's lymphoma after infectious mononucleosis. N Engl J Med. 2003 Oct 2;349(14):1324-32. doi: 10.1056/NEJMoa023141. PMID: 14523140. PubMed  
 3. Mack TM, Cozen W, Shibata DK, Weiss LM, Nathwani BN, Hernandez AM, Taylor CR, Hamilton AS, Deapen DM, Rappaport EB. Concordance for Hodgkin's disease in identical twins suggesting genetic susceptibility to the young-adult form of the disease. N Engl J Med. 1995 Feb 16;332(7):413-8. doi: 10.1056/NEJM199502163320701. PMID: 7824015. PubMed  
 4. Kristinsson SY, Goldin LR, Bjorkholm M, et al. Genetic and immune-related factors in the pathogenesis of lymphoproliferative and plasma cell malignancies. Haematologica 2009; 94: 1581-1589. PubMed  
 5. Kamper-Jørgensen M, Rostgaard K, Glaser S et al. Cigarette smoking and risk of Hodgkin lymphoma and its subtypes: a pooled analysis from the International Lymphoma Epidemiology Consortium (InterLymph). Ann Oncol. 2013 Sep;24(9):2245-55. PMID: 23788758. PubMed  
 6. Strongman H, Brown A, Smeeth L, Bhaskaran K. Body mass index and Hodgkin's lymphoma: UK population-based cohort study of 5.8 million individuals. Br J Cancer. 2019 Apr;120(7):768-770. doi: 10.1038/s41416-019-0401-1. Epub 2019 Feb 27. PMID: 30808991 PubMed  
 7. Hull MC, Morris CG, Pepine CJ, Mendenhall NP. Valvular dysfunction and carotid, subclavian, and coronary artery disease in survivors of hodgkin lymphoma treated with radiation therapy. JAMA. 2003 Dec 3;290(21):2831-7. doi: 10.1001/jama.290.21.2831. PMID: 14657067 PubMed  
 8. Faktablad Cancerstatistik. Sverige − Hodgkins lymfom. Nordcan. Hämtad 2020-12-21 www-dep.iarc.fr  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL