Gå direkt till huvudinnehållet

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en cancersjukdom med ansamling av lymfocyter med moget utseende i blod, benmärg och lymforgan.
Förekomst:
Drygt 500 nya fall i Sverige årligen. Medianåldern vid diagnos är 71 år. Vanligare bland män.
Symtom:
Tillståndet upptäcks ofta vid utredning av annan sjukdom, innan symtom på KLL har börjat visa sig. Symtom på KLL är kopplade till anemi, trombocytopeni samt infektioner och B-symtom (nattliga svettningar, viktnedgång och feber).
Kliniska fynd:
Generell och oöm lymfkörtelsvullnad, ibland hepatosplenomegali. Hudblödningar, blåmärken och blek hud i avancerat stadium. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Lymfocytos i blod med klonala B-lymfocyter ≥5x109/L, typiska fenotyper vid flödescytometri och typisk morfologisk bild av lymfocyter krävs för diagnos.
Behandling:
Endast patienter med symtomgivande sjukdom behandlas. Sjukdomsspecifik behandling är i första hand kemoimmunterapi, B-cellsreceptorhämmare och bcl2-hämmare.
  1. Nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2023-10-19 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Hallek M, Shanafelt TD, Eichhorst B. Chronic lymphocytic leukaemia. Lancet 2018; 391: 1524-37. pmid:29477250 PubMed  
  3. Marti GE, Rawstron AC, Ghia P, et al. Diagnostic criteria for monoclonal B-cell lymphocytosis. Br J Haematol 2005; 130: 325-32. PubMed  
  4. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, Hillmen P, Keating MJ, Montserrat E, Rai KR, Kipps TJ; International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood. 2008 Jun 15;111(12):5446-56. doi: 10.1182/blood-2007-06-093906. Epub 2008 Jan 23. Erratum in: Blood. 2008 Dec 15;112(13):5259. PMID: 18216293 PubMed  
  5. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Nationellt vårdprogram. Diagnostik, Monoklonal B-cellslymfocytos (MBL) (hämtad 220411) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Gunnar Juliusson, professor och överläkare, Hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

  • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete