Gå direkt till huvudinnehållet

Akut myeloisk leukemi (AML)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Neoplastisk proliferation av omogna myeloida celler.
Förekomst:
Årlig incidens av AML hos vuxna i Sverige är cirka 3–4/100 000.
Symtom:
Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla, blåmärken eller blödningstendens och/eller infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (>2 veckor) ska föranleda misstanke.
Kliniska fynd:
Ökad mängd blaster i perifert blod och cytopeni stärker misstanken. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
AML bekräftas i princip av att ≥20 % av de kärnförande cellerna i benmärgsprov eller blodutstryk utgörs av blaster med myeloisk eller monocytär fenotyp. Om det finns en säkerställd cytogenetisk avvikelse av särskilda typer kan diagnosen AML dock ställas oberoende av blastandel.
Behandling:
Till majoriteten av patienter ≤75 år ges intensiv cytostatikabehandling, då detta kan bota sjukdomen. I vissa fall rekommenderas allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.
  1. Döhner H, Weisdorf DJ, Bloomfield CD, et al. Acute Myeloid Leukemia. N Engl J Med. 2015 Sep 17;373(12):1136-52. PubMed  
  2. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391-405. doi: 10.1182/blood-2016-03-643544. Epub 2016 Apr 11. PMID: 27069254. PubMed  
  3. Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2022-07-25 kunskapsbanken.cancercentrum.se kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. Årsrapport 2019 Svenska Barncancerregistret cceg.ki.se  
  5. Akut myeloisk leukemi (AML) Kvalitetsrapport från Nationella AML-registret för diagnosår 1997-2017 cancercentrum.se  
  6. Rashidi A, Weisdorf DJ, Bejanyan N. Treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukaemia in adults. Br J Haematol. 2018 Apr;181(1):27-37. doi: 10.1111/bjh.15077. Epub 2018 Jan 9. PMID: 29318584. PubMed  
  7. Leopold LH, Willemze R. The treatment of acute myeloid leukemia in first relapse: a comprehensive review of the literature. Leuk Lymphoma. 2002 Sep;43(9):1715-27. doi: 10.1080/1042819021000006529. PMID: 12685823. PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Gunnar Juliusson, professor och överläkare, hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus