Gå direkt till huvudinnehållet

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cancersjukdom som utgår från snabbväxande, omogna lymfatiska celler (lymfoblaster).
Förekomst:
Förekommer oftast hos barn med högst incidens i åldern 3–5 år. Varje år insjuknar i Sverige cirka 50 vuxna personer, med en medianålder på drygt 50 år.
Symtom:
Ofta subakut insjuknande med trötthet, ospecifika allmänsymtom, frekventa infektioner, blödningstendens i hud och slemhinnor, nattsvettningar, låggradig feber och/eller värk och ömhet i skelettet.
Kliniska fynd:
Lymfoblaster i perifert blod och cytopeni i de övriga cellinjerna. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Blodprov och benmärgsundersökning.
Behandling:
Varierande behandlingsprotokoll utifrån immunfenotyp, cytogenetik och risk.
  1. Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2023-09-06 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Swerdlow SH. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2017. publications.iarc.fr  
  3. Årsrapport 2019 Svenska Barncancerregistret cceg.ki.se  
  4. Pui C-H, Relling MV, Downing JR. Acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med 2004; 350: 1535-48.
  5. Pui C-H, Evans WE. Treatment of acute lymphoblastic leukemia. N Engl J Med 2006; 354: 166-78.
  6. Patrick K, Vora A, et al. Update on biology and treatment of T-cell acute lymphoblastic leukaemia. Curr Opin Pediatr. 2015 Feb;27(1):44-9.
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Gunnar Juliusson, professor och överläkare, hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus