Gå direkt till huvudinnehållet

Disseminerad intravasal koagulation (DIC)

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Levi M. Disseminated Intravascular coagulation. Crit Care Med. 2007;35(9):2191–5.
  2. Giles AR, Nesheim ME, Mann KG. Studies of factors V and VIII:C in an animal model of disseminated intravascular coagulation. J Clin Invest 1984;74: 2219-25. PubMed  
  3. Toh CH, Dennis M. Disseminated intravascular coagulation: old disease, new hope. BMJ 2003; 327: 974-7. PubMed  
  4. Gando S, Kameue T, Nanzaki S, Nakanishi Y. Disseminated intravascular coagulation is a frequent complication of systemic inflammatory response syndrome. Thromb Haemost 1996;75: 224-8. PubMed  
  5. Gando S, Nanzaki S, Sasaki S, Kemmotsu O. Significant correlations between tissue factor and thrombin markers in trauma and septic patients with disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost 1998;79: 1111-5. PubMed  
  • Eva Zetterberg, med dr och biträdande överläkare, Hematologi- och koagulatonskliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Tom Christensen, specialist i allmänmedicin, Sama legesenter, Harstad
  • Odd Kildahl-Andersen, överläkare med., Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad sykehus