Gå direkt till huvudinnehållet

Trombocytos, essentiell trombocytos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Trombocytantal ≥450 x 109/L. Essentiell trombocytos (ET) är ett myeloproliferativt tillstånd.
Förekomst:
Sekundär, reaktiv trombocytos är mycket vanligt. ET är ett ovanligt tillstånd. 
Symtom:
Eventuellt symtom på bakomliggande tillstånd. Vid ET ibland inga symtom. Vanliga symtom är kopplade till tromboser. Svettningar, fatigue och klåda kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Kliniska fynd vid ET saknas ofta. 
Diagnostik:
Det är viktigt att utesluta sekundär trombocytos med hjälp av anamnes, kliniska fynd och riktad provtagning. Välgrundad misstanke på ET enligt standardiserat vårdförlopp, se Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi (RCC). 
Behandling:
Vid ET behandling av kardiovaskulära riskfaktorer och eventuellt behandling för att minska risk för trombos. 
 1. Schafer AI. Thrombocytosis. N Engl J Med 2004; 350: 1211-9. PubMed  
 2. Nationellt vårdprogram för myeloproliferativ neoplasi. Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2022-05-03 (hämtad 2022-05-30). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 3. Bailey SE, Ukoumunne OC, et al. Clinical relevance of thrombocytosis in primary care: a prospective cohort study of cancer incidence using English electronic medical records and cancer registry data. Br J Gen Pract. 2017 Jun;67(659):e405-e413. doi:10.3399/bjgp17X691109. PubMed PMID: 28533199. PubMed  
 4. Bailey SE, Ukoumunne OC, et al. How useful is thrombocytosis in predicting an underlying cancer in primary care? a systematic review. Fam Pract. 2017 Feb;34(1):4-10. doi: 10.1093/fampra/cmw100. Epub 2016 Sep 28. Review. PubMed PMID: 27681942. PubMed  
 5. Schafer AI. Thrombocytosis and thrombocythemia. Blood Rev 2001;15:159-166. PubMed  
 6. Appleby N, Angelov D. Clinical and laboratory assessment of a patient with thrombocytosis. Br J Hosp Med (Lond). 2017;78(10):558-564. PMID:29019736. PubMed  
 7. Rokkam VR, Kotagiri R. Secondary Thrombocytosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 1, 2020. PMID:32809645. PubMed  
 8. Mathur A, Samaranayake S, Storrar NP, Vickers MA. Investigating thrombocytosis published correction appears in BMJ. 2019 Dec 4;367:l4569. BMJ. 2019;366:l4183. PMID:31272949. PubMed  
 9. Rumi E, Cazzola M. How I treat essential thrombocythemia. Blood. 2016 Nov 17;128(20):2403-2414. PubMed PMID: 27561316.
 10. Tefferi A, Vannucchi AM, Barbui T. Essential thrombocythemia treatment algorithm 2018. Blood Cancer J. 2018 Jan 10;8(1):2. PubMed PMID: 29321520.
 11. Wright CA, Tefferi A. A single institutional experience with 43 pregnancies in essential thrombocythemia. Eur J Haematol 2001;66:152-159. PubMed  
 12. Carobbio A, Thiele J, Passamonti F, et al. Risk factors for arterial and venous thrombosis in WHO-defined essential thrombocythemia: an international study of 891 patients. Blood 2011; : e-pub.
 13. Cerquozzi S, Farhadfar N, Tefferi A. Treatment of Myelofibrosis: A Moving Target. Cancer J 2016 Jan-Feb; 22(1): 51-61. pmid:26841017. pmid:26841017 PubMed  
 14. Tefferi A, Guglielmelli P, et al. Long-term survival and blast transformation in molecularly annotated essential thrombocythemia, polycythemia vera, and myelofibrosis. Blood. 2014 Oct 16;124(16):2507-13; quiz 2615. PubMed PMID: 25037629. PubMed  
 15. Ashorobi D, Gohari P. Essential Thrombocytosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; June 27, 2020. PMID:30969531. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas