Gå direkt till huvudinnehållet

Immunologisk trombocytopeni (ITP)

Senast reviderad:


Definition:
En organspecifik autoimmun sjukdom där trombocyter och megakaryocyter attackeras. 
Förekomst:
Ovanlig sjukdom. Förekommer i alla åldrar.
Symtom:
Hud- och slemhinneblödningar. 
Kliniska fynd:
Ofta normala fynd förutom eventuella blödningstecken.
Diagnostik:
Diagnosen är en uteslutningsdiagnos. Blodprover tas för att utesluta andra diagnoser. Primär ITP har ingen bakomliggande orsak. Sekundär ITP kan bero olika tillstånd såsom infektioner eller autoimmuna sjukdomar (till exempel SLE, RA eller sarkoidos).
Behandling:
Inte alla behöver behandlas. Hos personer med behandlingsindikation finns olika  behandlingsalternativ såsom glukokortikoider, immunglobuliner och splenektomi.
 1. Svensk förening för Hematologi. Immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna. November 2014 (Hämtad 2020-11-16). www.sfhem.se  
 2. Lambert MP, Gernsheimer TB. Clinical updates in adult immune thrombocytopenia. Blood. 2017;129(21):2829-2835. PMID:28416506. PubMed  
 3. Christiansen CF, Bahmanyar S, Ghanima W et al. Chronic immune thrombocytopenia in Denmark, Sweden and Norway: The Nordic Country Patient Registry for Romiplostim. EClinicalMedicine 2019. epub. DOI:10.1016/j.eclinm.2019.07.015 DOI  
 4. Kühne T. Diagnosis and management of immune thrombocytopenia in childhood. Hamostaseologie. 2017;37(1):36-44. PMID:27699328. PubMed  
 5. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019;3(22):3780-3817. PMID:31770441. PubMed  
 6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Purpura hos barn. 2018-11-30 (Hämtad 2020-11-16). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Cooper N, Ghanima W. Immune Thrombocytopenia. N Engl J Med. 2019;381(10):945-955. PMID:31483965. PubMed  
 8. Neunert C, Terrel DR, Arnold DM, et al . American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019; 3: 3829-66. doi:10.1182/bloodadvances.2019000966 DOI  
 9. Wei Y, Ji X, Wang Y, et al. High-dose dexamethasone vs prednisone for treatment of adult immune thrombocytopenia: a prospective multicenter randomized trial. Blood 2016. doi:10.1182/blood-2015-07-659656 DOI  
 10. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2019;3(23):3829-3866. PMID:31794604. PubMed  
 11. Frederiksen H, Maegbaek ML, Nørgaard M. Twenty-year mortality of adult patients with primary immune thrombocytopenia: a Danish population-based cohort study. Br J Haematol. 2014;166(2):260-267. PMID:24690142. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Eva Zetterberg Med dr och biträdande överläkare, Hematologi- och koagulatonskliniken, Skånes universitetssjukhus