Gå direkt till huvudinnehållet

Myelom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Myelom – eller multipelt myelom – är en malign tumörsjukdom i benmärgen orsakad av klonal proliferation av plasmaceller.
Förekomst:
Cirka 600 nya fall diagnostiseras i Sverige årligen. Sällsynt före 40-årsålder. Medianåldern för diagnos är omkring 72 år.
Symtom: 
Alarmsymtom som kräver akut utredning är spinal kompression, allvarlig hyperkalcemi och akut njursvikt. Symtomen vid myelom är dock ofta smygande. Vanliga symtom är trötthet och skelettsmärtor, anemi, upprepade täta infektioner, viktnedgång, blödningsbenägenhet, törst, förvirring, oliguri.
Kliniska fynd:
Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben), patologiska frakturer, exempelvis kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion, anemi, hyperkalcemi, polyneuropati eller rizopati, njursvikt, hög SR, osteoporos hos män och premenopausala kvinnor och återkommande bakteriella luftvägsinfektioner. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC). 
Diagnostik:
Vid misstanke om myelom tas blodstatus (Hb, LPK, TPK), elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat Ca) och P-kreatinin samt fraktionerade proteiner i serum och urin (exempelvis U-elektrofores och S-elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen.
Behandling:
Behandlingen omfattar bland annat autolog stamcellstransplantation, proteashämmare, immunmodulerande läkemedel och monoklonala antikroppar.
 1. Rajkumar SV, Kumar S. Myeloma: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc 2016. pmid:26763514 PubMed  
 2. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, et al.International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 2014;15:e538-48. Pmid: 25439696 PubMed  
 3. Nationellt vårdprogram myelom, RCC 2019 www.cancercentrum.se  
 4. Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, et al. Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. 2015;33:2863–2869. PMID: 26240224 PubMed  
 5. Michels TC, Petersen KE. Multiple myeloma: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2017 Mar 15;95(6):373-383A. . pmid:28318212 PubMed  
 6. Kyle RA, Larson DR, Therneau TM, et al. Long-term follow-up of monoclonal gammopathy of undertemined significance. N Engl J Med 2018; 378: 241-9. pmid:29342381 PubMed  
 7. Blimark C, Holmberg E, Mellqvist U-H. A population-based study on 9253 multiple myeloma patients. Haematologica 2014. doi:10.3324/haematol.2014.107714 DOI  
 8. Ludwig H, Durie BGM, Bolejack V, et al. Myeloma in patients under age 50 presents with more favorable features and shows better survival: an analysis of 10,549 patients from the International Myeloma Working Group. Blood 2008; prepublished online February 11, 2008; DOI 10.1182/blood-2007-03-081018.
 9. Standardiserat vårdförlopp för myelom, RCC 2018 www.cancercentrum.se  
 10. Röllig C, Knop S, Bornhäuser M, et al. Multiple myeloma. Lancet. 2015 May 30;385(9983):2197-208. PubMed  
 11. El-Amm J, Tabbara IA. Emerging therapies in multiple myeloma. Am J Clin Oncol. 2015 Jun;38(3):315-21. PubMed  
 12. Wang Y, Yang F, Shen Y, et al. . Maintenance Therapy With Immunomodulatory Drugs in Multiple Myeloma: A Meta-Analysis and Systematic Review.. J Natl Cancer Inst. 2015. pmid:26582244 PubMed  
 13. Singhal S. Treatment of multiple myeloma. BMJ 2003; 327: 575-6. PubMed  
 14. Attal M, Harousseau JL, Stoppa AM, Sotto JJ, Fuzibet JG, Rossi JF, et al. A prospective, randomized trial of autologous bone marrow transplantation and chemotherapy in multiple myeloma. Intergroupe Francais du Myelome. N Engl J Med 1996; 335: 91-7. New England Journal of Medicine  
 15. Child JA, Morgan GJ, Davies FE, Owen RG, Bell SE, Hawkins K, et al. High-dose chemotherapy with hematopoietic stem-cell rescue for multiple myeloma. N Engl J Med 2003; 348: 1875-83. New England Journal of Medicine  
 16. Auner HW, Garderet L, Kröger N. Autologous haematopoietic cell transplantation in elderly patients with multiple myeloma. Br J Haematol. 2015 Nov;171(4):453-62. 2015 Jul 27. pmid:26213240 PubMed  
 17. Sirohi B, Powles R. Multiple myeloma. Lancet 2004; 363: 875-87. PubMed  
 18. Barlogie B, Shaughnessy J, Tricot G, et al. Treatment of multiple myeloma. Blood 2004; 103: 20-32. Blood  
 19. Sirohi B, Powles R, Mehta J, et al. Single center results of 200mg/m2 melphalan (HDM200) and autograft (tx) in 451 myeloma patients: identifying patients with prolonged survival based upon albumin and ß2Microglobulin at transplant. Proc Am Soc Clin Oncol 2002; 21: 269a.
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL