Gå direkt till huvudinnehållet

Vitamin B12-brist

Senast reviderad:


Definition:
Det saknas en vedertagen definition av tillståndet. Funktionell brist föreligger vid förhöjda värden på metylmalonat (MMA).
Förekomst:
Prevalensen är uppskattad till 2,9–25,7 % (beroende på olika gränsvärden för vitamin B12, men vitamin B12 har begränsad diagnostisk förmåga) eller 2,3–5,8 % (baserad på förhöjt metylmalonat med olika gränsvärden).
Symtom:
I början ofta inga symtom. Vid manifest brist till tecken på anemi, atrofisk glossit (slät, röd tunga) och angulär cheilit vid perniciös anemi, minskad aptit, psykiska förändringar, symmetriska parestesier, ostadig gång, kognitiv svikt, eventuellt demens.
Kliniska fynd:
Tecken på anemi (blekhet, trötthet, ansträngningsdyspné), neurologiska tecken (främst nedsatt proprioception och vibrationssinne), neuropsykatriska symtom. 
Diagnostik:
Baseras på anamnes, kliniska fynd tillsammans med fynd av lågt vitamin B12, ofta kompletterat med metylmalonat och/eller homocystein.
Behandling:
Behandling med vitamin B12, oftast peroralt men i vissa fall som intramuskulär injektion. 
 1. Langan RC, Goodbred AW. Vitamin B12 deficiency: recognition and management. Am Fam Physician 2017; 96(6): 384-389. pmid:28925645 PubMed  
 2. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17040. PMID:28660890. PubMed  
 3. Green R, Miller JW. Vitamin B12 deficiency. Vitam Horm. 2022;119:405-439. PMID:35337628. PubMed  
 4. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, et al. Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci 2016; 3:27: epub Jun 27. pmid:27446930 PubMed  
 5. Varsi K, Ueland PM, Torsvik IK, Bjørke-Monsen AL. Maternal Serum Cobalamin at 18 Weeks of Pregnancy Predicts Infant Cobalamin Status at 6 Months-A Prospective, Observational Study. J Nutr 2018; 148(5): 738-745. pmid:29947806 PubMed  
 6. Ahmed MA. Metformin and vitamin B12 deficiency: Where do we stand?. J Pharm Pharm Sci 2016; 19(3): 382-398. pmid:27806244 PubMed  
 7. Livsmedelsverket. Vitamin B12. 2018. (Hämtad 2023-10-26). www.livsmedelsverket.se  
 8. Shipton MJ, Thachil J. Vitamin B12 deficiency – A 21st century perspective. Clin Med (Lond) 2015; 15: 145 – 50. PMID:25824066. PubMed  
 9. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Vitamin B12-brist. 2016 (hämtad 2019-02-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 10. Han J, Waddington G, Adams R, et al . Assessing proprioception: a critical review of methods. J Sport Health Sci 2016; 5(1): 80-90. pmid:30356896 PubMed  
 11. Theodorsson E. Berggren Söderlund M. (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
 12. Green R. Vitamin B12 deficiency from the perspective of a practicing hematologist. Blood 2017; 129(19): 2603-11. pmid:28360040 PubMed  
 13. Solomon LR. Cobalamin-responsive disorders in the ambulatory care setting: unreliability of cobalamin, methylmalonic acid, and homocysteine testing. Blood 2005; 105: 978-85. PMID:15466926.
 14. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med 2012; 3: 97-103. pmid:23028239 PubMed  
 15. Hvas A-M, Nexo E. Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica 2006; 91: 1506-12. PubMed  
 16. Schrier SL. Diagnosis and treatment of vitamin B12 and folic acid deficiency. UpToDate, last updated Sept 3, 2009. UpToDate  
 17. Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005. The Cochrane Library  
 18. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, et al. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood. 1998;92(4):1191–1198. PMID:9694707. PubMed  
 19. Wang H, Li L, Qin LL, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3: CD004655. pmid:29543316 PubMed  
 20. Eussen SJ, de Groot LC, Clarke R, et al. Oral cyanokobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial. Arch Intern Med 2005; 165: 1167-72. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas