Gå direkt till huvudinnehållet

Vitamin B12-brist

Senast reviderad:


Definition:
Det saknas en vedertagen definition av tillståndet.
Förekomst:
Prevalensen är uppskattad till 2,9–25,7 % (beroende på olika gränsvärden för vitamin B12, men vitamin B12 har begränsad diagnostisk förmåga) eller 2,3–5,8 % (baserad på förhöjt metylmalonat med olika gränsvärden).
Symtom:
Asymtomatiskt till tecken på anemi, atrofisk glossit (slät, röd tunga) och angulär cheilit vid perniciös anemi, minskad aptit, psykiska förändringar, symmetriska parestesier, ostadig gång, kognitiv svikt, eventuellt demens.
Kliniska fynd:
Tecken på anemi (blekhet, trötthet, ansträngningsdyspné), neurologiska tecken, neuropsykatriska symtom. 
Diagnostik:
Baseras på anamnes, kliniska fynd tillsammans med fynd av lågt vitamin B12, ofta kompletterat med metylmalonat och/eller homocystein.
Behandling:
Behandling med vitamin B12, oftast peroralt men i vissa fall som intramuskulär injektion. 
 1. Langan RC, Goodbred AW. Vitamin B12 deficiency: recognition and management. Am Fam Physician 2017; 96(6): 384-389. pmid:28925645 PubMed  
 2. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17040. PMID:28660890. PubMed  
 3. Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, et al. Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci 2016; 3:27: epub Jun 27. pmid:27446930 PubMed  
 4. Ahmed MA. Metformin and vitamin B12 deficiency: Where do we stand?. J Pharm Pharm Sci 2016; 19(3): 382-398. pmid:27806244 PubMed  
 5. Livsmedelsverket. Vitamin B12. 2018 (hämtad 2019-02-28). www.livsmedelsverket.se  
 6. Shipton MJ, Thachil J. Vitamin B12 deficiency – A 21st century perspective. Clin Med (Lond) 2015; 15: 145 – 50. PMID:25824066. PubMed  
 7. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Vitamin B12-brist. 2016 (hämtad 2019-02-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 8. Han J, Waddington G, Adams R, et al . Assessing proprioception: a critical review of methods. J Sport Health Sci 2016; 5(1): 80-90. pmid:30356896 PubMed  
 9. Landstinget i Östergötland. Rekommendationer vid utredning av folat- och B12-brist. 2012. vardgivarwebb.regionostergotland.se  
 10. Västra Götalandsregionen. Vitamin B12- och/eller folatbrist. Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel. 2018. alfresco.vgregion.se  
 11. Green R. Vitamin B12 deficiency from the perspective of a practicing hematologist. Blood 2017; 129(19): 2603-11. pmid:28360040 PubMed  
 12. Solomon LR. Cobalamin-responsive disorders in the ambulatory care setting: unreliability of cobalamin, methylmalonic acid, and homocysteine testing. Blood 2005; 105: 978-85. PMID:15466926.
 13. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med 2012; 3: 97-103. pmid:23028239 PubMed  
 14. Hvas A-M, Nexo E. Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency. An update. Haematologica 2006; 91: 1506-12. PubMed  
 15. Schrier SL. Diagnosis and treatment of vitamin B12 and folic acid deficiency. UpToDate, last updated Sept 3, 2009. UpToDate  
 16. Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005. The Cochrane Library  
 17. Kuzminski AM, Del Giacco EJ, Allen RH, et al. Effective treatment of cobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood. 1998;92(4):1191–1198. PMID:9694707. PubMed  
 18. Wang H, Li L, Qin LL, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3: CD004655. pmid:29543316 PubMed  
 19. Eussen SJ, de Groot LC, Clarke R, et al. Oral cyanokobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial. Arch Intern Med 2005; 165: 1167-72. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus
 • Anne Lise Bjørke Monsen, dr. med., spesialist i barnesykdommer og medisinsk biokjemi, overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen og førsteamanuensis, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen