Gå direkt till huvudinnehållet

Renal anemi

Publicerad:


Definition:
Sänkta hemoglobinvärden (B-Hb) till följd av kronisk njursjukdom.
Förekomst: 
Vanlig komplikation till njursvikt, särskilt vid mer avancerad njursvikt.
Symtom: 
Symtom såsom vid anemi (trötthet, dyspné) förekommer, men kan också bero på den bakomliggande njursjukdomen.
Kliniska fynd:
 Takykardi och blekhet kan förekomma. 
Diagnostik:
Samlad bedömning om det kan föreligga järnbrist. 
Behandling:
Järnbehandling (peroralt/intravenöst). Eventuellt behandling med ertyropoesstimulerande läkemedel.
  1. Aurell M, Samuelsson O. Njurmedicin. Stockholm: Liber, 2014.
  2. Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic Kidney Disease Diagnosis and Management: A Review. JAMA. 2019;322(13):1294-1304. PMID:31573641. PubMed  
  3. Atkinson MA, Warady BA. Anemia in chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2018;33(2):227-238. PMID:28412770. PubMed  
  4. Hanna RM, Streja E, Kalantar-Zadeh K. Burden of Anemia in Chronic Kidney Disease: Beyond Erythropoietin. Adv Ther. 2021;38(1):52-75. PMID:33123967. PubMed  
  5. Fishbane S, Coyne DW. How I treat renal anemia. Blood. 2020;136(7):783-789. PMID:32556307. PubMed  
  6. Stefansson B. Järntillskott rekommenderas vid renal anemi Iron supplementation is recommended in renal anemia. Lakartidningen. 2015;112:DDRS. Published 2015 Mar 10. PMID:25756713. PubMed