Gå direkt till huvudinnehållet

Perniciös anemi

Senast reviderad:


Definition:
En typ av makrocytär anemi, förorsakad av en kronisk autoimmun atrofisk gastrit med nedsatt produktion av intrinsic factor, som leder till minskat upptag av vitamin B12 (kobalamin).
Förekomst:
Anses vara den vanligaste orsaken till vitamin B12-brist. Drabbar 1 av 1000 personer i befolkningen, men det är vanligare i högre åldrar.
Symtom:
Såsom vid vitamin B12-brist, med tecken på anemi, neurologiska symtom och neuropsykiatriska symtom. 
Kliniska fynd:
Tecken på anemi, neurologiska fynd (särskilt ostadig gång, nedsatt proprioception, nedsatt vibrationssinne), tecken på neuropsykiatrisk påverkan. 
Diagnos:
Diagnosen ställs med hjälp av blodprover.
Behandling:
Består av substitution med vitamin B12, antingen peroral behandling eller intramuskulär behandling. 
  1. Läkemedelsboken. Anemier. Perniciös anemi. 2017 (hämtad 2019-03-06) lakemedelsboken.se  
  2. Green R, Allen LH, Bjørke-Monsen AL, et al. Vitamin B12 deficiency. Nat Rev Dis Primers 2017; 3: 17040. PMID:28660890. PubMed  
  3. Langan RC, Goodbred AW. Vitamin B12 deficiency: recognition and management. Am Fam Physician 2017; 96(6): 384-389. pmid:28925645 PubMed  
  4. Schrier SL, Mentzer WC, Tirnauer JS, et al. UpToDate. Clinical manifestations and diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency. 2019 (hämtad 2019-03-06). www.uptodate.com  
  5. Västra Götalandsregionen. Vitamin B12- och/eller folatbrist. Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel. 2018. alfresco.vgregion.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus