Gå direkt till huvudinnehållet

Järnbristanemi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Järnbrist och samtidig anemi. Delas in i absolut och funktionell järnbrist. 
Förekomst:
Prevalensen hos kvinnor är 4–14 % och hos män 0–2 %.
Symtom:
Trötthet, dyspné och huvudvärk är typiska symtom. 
Kliniska fynd:
I typfallet är patienten blek, takykard och takypnoisk. Blåsljud över hjärtat kan förekomma.
Diagnostik:
Baseras på prover, med Hb-värde talande för anemi och ferritin <15 eller <30 µg/L. Värden 30–99 µg/L kan också innebära järnbrist, särskilt vid samtidig förekomst av inflammation. MCV, transferrin och transferrinmättnad kan ge mer information.
Behandling:
Består av peroral eller parenteral järnsubstitution. 
 1. Lopez A, Cacoub P, Macdougall IC, et al.. Iron deficiency anaemia. Lancet 2016. pmid:26314490 PubMed  
 2. Eriksson B. Handlägga järnbrist en viktig uppgift för primärvården. Läkartidningen 2015; 112: DCUA. www.lakartidningen.se  
 3. Wesström J. Kvinnor i fertil ålder behöver ofta järntillskott. Läkartidningen. 2015;112:DCYC. www.lakartidningen.se  
 4. Haas JD, Brownlie T IV. Iron deficiency and reduced work capacity: a critical review of the research to determine a causal relationship. J Nutr 2001; 131(2 suppl): 676-88.
 5. Halterman JS, Kaczorowski JM, Aligne CA, Auinger P, Szilagyi PG. Iron deficiency and cognitive achievement among school-aged children and adolescents in the United States. Pediatrics 2001; 107:1381-6. Pediatrics  
 6. Verdon F, Burnand B, Stubi CL, Bonard C, Graff M, Michaud A, et al. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2003; 326: 1124. British Medical Journal  
 7. Killip S, Bennett JM, Chambers MD. Iron deficiency anemia. Am Fam Physician 2007; 75: 671-8. PubMed  
 8. Muñoz M, Villar I, García-Erce JA. An update on iron physiology. World J Gastroenterol 2009; 15: 37. pmid:19787824 PubMed  
 9. Hagve TA, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi – tolking av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Laegeforen 2013; 133: 161-4. doi:10.4045/tidsskr.12.0192 DOI  
 10. Hershko C, Hoffbrand AV, Keret D et al. Role of autoimmune gastritis, Helicobacter pylori and celiac disease in refractory or unexplained iron deficiency anemia. Haematologica 2005; 90: 585-95. PubMed  
 11. Lam JR, Schneider JL, Quesenberry CP, Corley DA. Proton pump inhibitor and histamine-2 receptor antagonist use and iron deficiency. Gastroenterology 2017; 152(4): 821-829. pmid:27890768 PubMed  
 12. WHO. Serum ferritin concentrations for the assessment of iron status and iron deficiency in populations. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva, World Health Organization, 2011 (WHO/NMH/NHD/MNM/11.2). medibas.se  
 13. Camaschella C. Iron-deficiency anemia. Review article. N Engl J Med 2015; 372: 1832-43. doi:10.1056/NEJMra1401038 DOI  
 14. Dahlerup JF, Moum B, Lindgren S. Järnbrist och järnbristanemi är globala hälsoproblem. Läkartidningen. 2015; 112: DAAE. www.lakartidningen.se  
 15. Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anaemia. Best Pract Res Clin Haematol 2005; 18: 319-32. PubMed  
 16. Zanella A, Gridelli L, Berzuini A, Colottie MT, Mozzi F, Milani S, et al. Sensitivity and predictive value of serum ferritin and free erythrocyte protoporphyrin for iron deficiency. J Lab Clin Med 1989; 113: 73-8. PubMed  
 17. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C. Laboratory diagnosis of iron-deficiency anemia: an overview. J Gen Intern Med 1992; 7: 145-53. PubMed  
 18. Mast AE, Blinder MA, Gronowski AM, Chumley C, Scott MG. Clinical utility of the soluble transferrin receptor and comparison with serum ferritin in several populations. Clin Chem 1998; 44: 45–51. PMID:9550557. PubMed  
 19. Ko CW, Siddique SM, Patel A, et al. AGA Clinical Practice Guidelines on the Gastrointestinal Evaluation of Iron Deficiency Anemia. Gastroenterology. 2020;159(3):1085-1094. PMID:32810434. PubMed  
 20. Guyatt GH, Patterson C, Ali M, Singer J, Levine M, Turpie I, et al. Diagnosis of iron-deficiency anemia in the elderly. Am J Med 1990; 88: 205-9. PubMed  
 21. Intragumtornchai T, Rojnukkarin P, Swasdikul D, Israsena S. The role of serum ferritin in the diagnosis of iron deficiency anaemia in patients with liver cirrhosis. J Intern Med 1998; 243: 233-41. PubMed  
 22. Cook JD. Newer aspects of the diagnosis and treatment of iron deficiency. American Society of Hematology Educational Program Book, 2003: 40-61.
 23. Anemier. Birgegård G, Björkegren K, Ljung R. Läkemedelsboken (2017) hämtad 2019-02-03. lakemedelsboken.se  
 24. Haider BA, Olofin I, Wang M, et al. Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013 Jun 21;346:f3443. PMID: 23794316. PubMed  
 25. Ioannou GN, Rockey DC, Bryson CL, Weiss NS. Iron deficiency and gastrointestinal malignancy: a population-based cohort study. Am J Med 2002; 113: 276-80. PubMed  
 26. Ioannou GN, Rockey DC, Bryson CL, Weiss NS. Iron deficiency and gastrointestinal malignancy: a population-based cohort study. Am J Med 2002; 113: 276-80. PubMed  
 27. Lee MW, Pourmoraday JS, Laine L. Use of Fecal Occult Blood Testing as a Diagnostic Tool for Clinical Indications: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2020; Jan 10: Epub. pmid:31972617 PubMed  
 28. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut 2011;60:1309-1316. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 29. Livmedelsverket. Järn. (2018-03-21) hämtad 2019-02-03. www.livsmedelsverket.se  
 30. Radtke H, Tegtmeier J, Rocker L, Salama A, Kiesewetter H. Daily doses of 20 mg of elemental iron compensate for iron loss in regular blood donors: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Transfusion 2004; 44: 1427-32. PubMed  
 31. Fernández‐Gaxiola AC, De‐Regil LM. Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in adolescent and adult menstruating women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD009218. DOI: 10.1002/14651858.CD009218.pub3. DOI  
 32. Li N, Zhao G, Wu W, et al. The Efficacy and Safety of Vitamin C for Iron Supplementation in Adult Patients With Iron Deficiency Anemia A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2020; 3: e2023644. PMID:33136134. PubMed  
 33. Sharma VR, Brannon MA, Carloss EA. Effect of omeprazole on oral iron replacement in patients with iron deficiency anemia. South Med J 2004; 97: 887-9. PubMed  
 34. Rimon E, Kagansky N, Kagansky M, et al. Are we giving too much iron? Low-dose iron therapy is effective in octogenarians. Am J Med 2005; 118: 1142-7. PubMed  
 35. Nya rekommendationer för att hantera risken för allergiska reaktioner av intravenösa järnpreparat. Läkemedelsverket, 2013 www.lakemedelsverket.se  
 36. Avni T, Bieber A, Grossman A, et al. The safety of intravenous iron preparations: systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc. 2015 Jan;90(1):12-23. PMID: 25572192. PubMed  
 37. Dave CV, Brittenham GM, Carson JL, Setoguchi S. Risks for Anaphylaxis With Intravenous Iron Formulations : A Retrospective Cohort Study. Ann Intern Med. 2022 Mar 29. Epub ahead of print. PMID: 35344378 PubMed  
 38. Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res 2003; 53: 217-23. PubMed  
 39. Soppi ET. Iron deficiency without anemia - a clinical challenge. Clin Case Rep 2018; 6(6): 1082-1086. pmid:29881569 PubMed  
 • Peter Johansson, med dr och överläkare, hematologsektionen Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas