Gå direkt till huvudinnehållet

Hemolytiska anemier

Senast reviderad:


Definition:
Hemolytisk anemi är ett tillstånd där erytrocyternas livslängd är reducerad på grund av ökad nedbrytning, där anemi uppstår när hemolysen överstiger benmärgens förmåga till produktionsökning.
Förekomst:
Ovanlig bland infödda nordbor, men relativt vanlig hos en del grupper av utlandsfödda.
Symtom:
Anemisymtom som slöhet, ökad uttröttbarhet, dyspné, hjärtklappning, yrsel, huvudvärk, öronsusningar och svimning.
Kliniska fynd:
Fynd på anemi såsom bleka slemhinnor. Eventuellt tecken på underliggande sjukdomar. 
Diagnos:
Ställs med hjälp av hemolysprover (såsom retikulocytos, högt LD, lågt haptoglobin, högt okonjugerat bilirubin) och tilläggsundersökningar såsom direkt antikroppstest och blodutstryk.
Behandling:
Beror på underliggande orsak. 
  1. Philips J, Henderson AC. Hemolytic Anemia: Evaluation and Differential Diagnosis. Am Fam Physician 2018; 98(6): 354-361. pmid:30215915 PubMed  
  2. Gutman JD, Kotton CN, Kratz A. Case records of the Massachusetts General Hospital. Weekly clinicopathological exercises. Case 29-2003. A 60-year-old man with fever, rigors, and sweats. N Engl J Med 2003; 349: 1168-75. New England Journal of Medicine  
  3. Ucar K. Clinical presentation and management of hemolytic anemias. Oncology Huntingt 2002; 16(9 suppl 10): 163-70. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Densmore J. Haemolytic anaemia. BestPractice, last updated Nov 2017.
  5. Go RS, Winters JL, Kay NE. How I treat autoimmune hemolytic anemia. Blood 2017; 129: 2971-9. Blood  
  6. Svenska PNH-gruppen. Paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH). Nationella rekommendationer för diagnostik, behandling och uppföljning. 2017-12-01. medibas.se  
  7. Bolton-Maggs PH. The diagnosis and management of hereditary spherocytosis. Baillieres Best Pract Res Clin Haematol 2000; 13: 327-42. PubMed  
  8. Gehrs BC, Friedberg RC. Autoimmune hemolytic anemia. Am J Hematol 2002; 69: 258-71. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus