Gå direkt till huvudinnehållet

Folatbrist

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Låga folatvärden i blod som kan leda till sjukdomstecken, särskilt makrocytär anemi.
Förekomst:
Ovanligt vid normal kosthållning. Dålig nutrition och malabsorptionstillstånd ökar risken för folatbrist.
Symtom:
Tecken på anemi (blekhet, trötthet) och ibland neuropsykiatriska symtom.
Kliniska fynd:
Kan vara anemitecken, munsår, neuropsykiatriska fyn och tecken på bakomliggande sjukdomar såsom celiaki. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av blodprover, där folat, homocystein och bedömning av vitamin B12 ingår. 
Behandling:
Kan bestå av ändrad kosthållning eller tillskott av folsyra. Behandling av grundsjukdomen. 
 1. Koury M, Wheeler AP, Sika M. Folate deficiency. BMJ Best Practice, last updated May 16, 2016. bestpractice.bmj.com  
 2. Koury MJ. Abnormal erythropoiesis and the pathophysiology of chronic anemia. Blood Rev 2014; 28(2): 49-66. pmid:24560123 PubMed  
 3. Allen LH. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Food Nutr Bull 2008; 29(2 suppl): S20–S37. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Green R. Vitamin B12 deficiency from the perspective of a practicing hematologist. Blood 2017; 129(19): 2603-11. pmid:28360040 PubMed  
 5. Västra Götalandsregionen. Vitamin B12- och/eller folatbrist. Regional medicinsk riktlinje - Läkemedel. 2018. alfresco.vgregion.se  
 6. Livsmedelsverket. Gravida- råd om mat 2022-06-22 (hämtad 2022-08-18). www.livsmedelsverket.se  
 7. Qin X, Cui Y, Shen L, et al. Folic acid supplementation and cancer risk: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Cancer 2013 Sep; 133(5): 1033-41. pmid:23338728 PubMed  
 8. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and childhood cancer risk. Br J Cancer 2016; 114(1): 71-5. pmid:26757423 PubMed  
 9. Mortensen JH, Øyen N, Fomina T, et al. Supplemental folic acid in pregnancy and maternal cancer risk. Cancer Epidemiol 2015; 39(6): 805-11. pmid:26569032 PubMed  
 10. Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O et al. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12. JAMA 2009; 302: 2119 – 26. PMID: 19920236 PubMed  
 11. Livsmedelsverket. Råd om folsyra för kvinnor. 2018 (hämtad 2019-03-05). www.livsmedelsverket.se  
 12. Janusinfo. Neuralrörsdefekter. 2012 (hämtad 2019-03-05). janusinfo.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus