Gå direkt till huvudinnehållet

Anemi vid kronisk sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Anemi som uppstår som följd av en kronisk sjukdom med inflammationsmedierad reduktion i produktionen av röda blodceller och ibland i cellernas överlevnad.
Förekomst:
Hos äldre är detta den vanligaste anemiformen.
Symtom:
Anamnesen präglas vanligen av den underliggande sjukdomen, där anemin oftast är ett bifynd.
Kliniska fynd:
Beror på den bakomliggande orsaken.
Diagnos:
Diagnostiken bygger på analys av blodprover, där bedömning av eventuell samtidig funktionell järnbrist är en viktig del. 
Behandling:
Behandlingen består av behandling av den underliggande sjukdomen, eventuellt parenteral järn vid funktionell järnbrist. 
  1. Roy CN. Anemia of inflammation. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2010; 2010: 276-80. pmid:21239806 PubMed  
  2. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl J Med 2005;352:1011-1023. New England Journal of Medicine  
  3. Birgegård G, Björkegren K, Ljung R. Läkemedelsboken. Anemier. Sekundär anemi och funktionell järnbrist (FID). 2017 (hämtad 2019-03-18) lakemedelsboken.se  
  4. Phrommintikul A, Haas SJ, Elsik M, Krum H. Mortality and target haemoglobin concentrations in anaemic patients with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis. Lancet 2007; 369: 381-8. PubMed  
  5. Bohlius J, Tonia T, Nüesch E, Jüni P, Fey MF, Egger M, Bernhard J. Effects of erythropoiesis-stimulating agents on fatigue- and anaemia-related symptoms in cancer patients: systematic review and meta-analyses of published and unpublished data. Br J Cancer. 2014 Jul 8;111(1):33-45. doi: 10.1038/bjc.2014.171. DOI  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus