Gå direkt till huvudinnehållet

Trombocytopeni

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Lee EJ, Lee AI. Thrombocytopenia. Prim Care. 2016;43(4):543-557. PMID:27866576. PubMed  
  2. Jinna S, Khandhar PB. Thrombocytopenia. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 10, 2020. PMID:31194365. PubMed  
  3. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Trombocytopeni. Medicinskt godkänd 2020-11-13 (Hämtad 2021-03-01). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  4. Gauer RL, Braun MM. Thrombocytopenia. Am Fam Physician. 2012;85(6):612-622. PMID:22534274. PubMed  
  5. Svensk förening för Hematologi. Immunologisk trombocytopeni (ITP) hos vuxna. November 2014 (Hämtad 2021-03-01). www.sfhem.se  
  6. Lee GM, Arepally GM. Heparin-induced thrombocytopenia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2013;2013:668–674. PMID: 24319250 www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Eva Zetterberg, docent och överläkare, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik; Skånes universitetssjukhus
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas