Gå direkt till huvudinnehållet

Polycytemi, erytrocytos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. McMullin MF. Investigation and Management of Erythrocytosis. Curr Hematol Malig Rep. 2016;11(5):342–347. PMID:27423232. PubMed  
  2. Wille K, Sadjadian P, Griesshammer M. Differenzialdiagnose der Erythrozytose – Ursachen und klinische Bedeutung Differential Diagnosis of Erythrocytosis - Background and Clinical Relevance. Dtsch Med Wochenschr. 2019;144(2):128–135. PMID:30674061. PubMed  
  3. VISS (Stockholms läns landsting). Polycytemi - högt Hb och/eller EVF. Uppdaterat april 2018 (Hämtad 2020-01-15). viss.nu  
  4. Tefferi A, Barbui T. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2019 update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol. 2019; 94: 133–143. PMID:30281843. PubMed  
  5. Hultcrantz M, Admasie J, Beshara S, et al. Högt Hb-värde, inte alltid polycythaemia vera. Läkartidningen 2012; 109: 2354-2357. www.lakartidningen.se  
  6. Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi. Vårdprogram för barn med trombocytos och polycytemi/erytrocytos. 2017 (Hämtad 2020-01-15). www.blf.net  
  7. Keohane C, McMullin MF, Harrison C. The diagnosis and management of erythrocytosis. BMJ 2013; 347:f6667. BMJ (DOI)  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala