Monoklonal gammopati och MGUS

Basfakta

Definition

  • Begreppet beskriver växt av en klon med plasmaceller som ger ökad produktion av monoklonalt protein.
  • M-protein och M-komponent beskriver fynd av monoklonalt protein (M står för monoklonal).
  • MGUS är förkortningen för monoklonal gammopati av oklar signifikans, på engelska monoclonal gammopathy of undetermined significance.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.