Gå direkt till huvudinnehållet

Monoklonal gammopati och MGUS

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Regionala cancercentrum i samverkan. Vårdprogram Myelom. (Hämtad 2021-10-13) www.cancercentrum.se  
  2. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, et al. Prevalence of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. N Engl J Med 2006; 354: 1362-69. pmid:16571879 PubMed  
  3. Attaelmannan M, Levinson SS. Understanding and Identifying Monoclonal Gammopathies. Clin Chem 2000; 46(8 pt 2): 1230-8. pmid:10926917 PubMed  
  4. Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi (hämtad 2021-09-23) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet