Makrocytos

Basfakta

Definition

  • Makrocytos definieras som röda blodkroppar med en genomsnittlig volym som överstiger 100 fL.1
  • Orsaker till och förekomst av makrocytos varierar mellan olika populationer.2-4
  • Även om makrocytos förknippas med anemi, är hypotyreos en vanligare orsak bland äldre personer än i andra åldersgrupper.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.