Gå direkt till huvudinnehållet

Infektionsbenägenhet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Stiehm ER. Approach to the child with recurrent infections, UpToDate, last updated Dec 19, 2017. UpToDate  
  2. SLIPI Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist. Varningstecken för primär immunbrist (PID) hos barn. Hämtad 2019-01-14 slipi.nu  
  3. Subbarayan A, Colarusso G, Hughes SM, et. al. Clinical features that identify children with primary immunodeficiency diseases. Pediatrics 2011; 127: 810-6. Pediatrics  
  4. SLIPI Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist. Varningstecken för primär immunbrist (PID) hos vuxna. Hämtad 2019-01-14 slipi.nu  
  5. Pasternack MS. Approach to the adult with recurrent infections, UpToDate, last updated Apr 11, 2018. UpToDate  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet