Gå direkt till huvudinnehållet

Blödningsbenägenhet, blödningstendens

Senast reviderad:


  1. Neutze D, Roque J. Clinical Evaluation of Bleeding and Bruising in Primary Care. Am Fam Physician 2016; 93: 279-286. pmid:26926815 PubMed  
  2. Boender J, Kruip MJ, Leebeek FW. A diagnostic approach to mild bleeding disorders. J Thromb Haemost. 2016 Aug;14(8):1507-16. PMID:27208505. PubMed  
  3. Hussein HK, Nicolson P, Fordwor K, Lowe GC. Mild bleeding disorders: what every clinician should know. Br J Hosp Med (Lond). 2017 Dec 2;78(12):684-710. PMID:29240509. PubMed  
  4. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Blödningsbenägenhet. 2017-09-01 (Hämtad 2020-09-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Eva Zetterberg, med dr och biträdande överläkare, Hematologi- och koagulatonskliniken, Skånes universitetssjukhus