Gå direkt till huvudinnehållet

Högt blodvärde, symtomguide

Ett högt blodvärde ger inte alltid några symtom, men kan vara ett tecken på ett flertal olika tillstånd.

Senast reviderad:


Vad är högt blodvärde?

 • Blodet består av vätska (serum), röda och vita blodkroppar samt blodplättar. De röda blodkropparna har i uppgift att transportera syre till kroppens olika celler.
 • Ett högt blodvärde innebär en ökad mängd röda blodkroppar i blodet.
 • Polycytemi är ett annat ord för högt antal röda blodkroppar. Polycytemi föreligger när:
  • Hos kvinnor: blodvärdet (Hb) är över 160 g/L eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48
  • Hos män: blodvärdet är över 165 g/L eller andelen röda blodkroppar är över 0,49
 • För att säkerställa att man verkligen har ett högt blodvärde tas provet vanligen om efter en månad. Det är viktigt att man inte fastar inför provet: man ska äta och dricka som vanligt före provtagningen. 

Hur regleras blodvärdet?

 • Det vanligaste är att kroppen producerar fler röda blodkroppar för att öka blodets förmåga att transportera syre när det finns underskott av syre i kroppens celler:
  • När det uppstår syrebrist produceras hormonet erytropoetin (EPO), som stimulerar benmärgen att producera fler röda blodkroppar
  • Idrottsutövare utnyttjar den här effekten genom så kallad höghöjdsträning. Kroppen får lägre syretillförsel till cellerna när vi vistas på höga höjder
  • För att kompensera för detta ökas produktionen av röda blodkroppar. När man sedan åter befinner sig på lägre höjd har man fler röda blodkroppar som kan transportera runt syret i kroppen
 • Många sjukdomar leder till nedsatt syretillförsel och därmed ökad produktion av röda blodkroppar och högt blodvärde. Vanligast är lungsjukdomar eller allvarliga hjärtfel. Rökning kan också leda till ökad produktion av röda blodkroppar då röken tränger bort syre.

Vad är orsaken till högt blodvärde?

Vanliga orsaker

 • Rökning:
  • Förekommer endast vid kraftig rökning
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL):
  • Är namnet på en grupp kroniska lungsjukdomar som leder till att luftströmmen genom luftvägarna försvåras
  • Den vanligaste undergruppen av KOL är kronisk bronkit och emfysem. Båda dessa sjukdomarna beror vanligtvis på rökning och många patienter har därför båda sjukdomarna på en gång.
  • KOL är ofta förknippat med ett högt blodvärde
 • Astma:
  • Astma är en kroniskt inflammation av luftvägarna med svullna slemhinnor, sammandragning av muskulaturen i luftrörets väggar och ansamling av slem. Resultat blir trängre luftrör
  • Typiska symtom är perioder med hosta, tung andning och pipande ljud i bröstet. Utandningsfasen är förlängd och ansträngd och ofta med hörbart väsande
  • Dåligt reglerad astma kan med tiden leda till ett ökat blodvärde
 • Hjärtsvikt:
  • Ett sviktande hjärta leder till att blodcirkulationen i kroppen hämmas, vilket bland annat leder till att för lite syre når fram till cellerna
  • Kroppen försöker rätta till detta genom att öka mängden röda blodceller
 • Medfödda hjärtfel:
  • Ett medfött hjärtfel som inte behandlas kan leda till att man utvecklar hjärtsvikt
  • Hjärtsvikt leder till nedsatt blodcirkulation, hämmad syretransport och att kroppen stimuleras till att producera fler röda blodceller
 • Uttorkning (dehydrering):
  • Akuta och övergående tillstånd kan leda till vätskeförlust, vilket leder till ett till synes högt blodvärde och hematokrit
  • Förklaringen kan vara stark värme, uttalade svettningar, diarré, användning av urindrivande medel
 • Rökning i kombination med nämnda sjukdomar förstärker effekten.

Sällsynta orsaker

 • Polycytemia vera:
  • Det här tillståndet innebär att kroppen producerar för många röda blodkroppar utan någon särskild anledning Det är egentligen en typ av blodcancer
  • Tillståndet förekommer hos medelsålders och äldre
  • Patienten kan uppleva huvudvärk, klåda – ofta efter varmt bad eller dusch – blödningstendens eller gikt, slapphet, svettningar på natten, dålig cirkulation i benen
  • Rödmosigt ansikte och hud
 • Njurcancer och andra tumörer som producerar erytropoetin:
  • Cancer i njurarna är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas under en lång tid utan att ge några särskilda symtom
  • Oftast påvisas njurcancer av en tillfällighet genom bilddiagnostik som genomförs av andra anledningar, eller som ett led i utredning av blod i urinen, hög blodsänka eller i sällsynta fall höga blodvärden
  • Även cancer i lever, hjärna och tumörer i livmodern kan producera erytropoetin
 • Missbruk av anabola steroider, testosteron  eller erytropoetin. 

Vad kan man göra själv?

 • Som du kan se är en av de vanligaste orsakerna bakom höga blodvärden rökning. Genom att sluta röka kan du bromsa utvecklingen och också förbättra tillståndet.

När ska man söka vård?

 • Vanligtvis söker man vård för andra orsaker, till exempel kronisk lungsjukdom.
 • Eftersom högt blodvärde är ett fynd som görs vid besök hos husläkaren eller på sjukhus är det oftast läkaren som utreder tillståndet.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Röker du?
 • Har du någon kronisk lungsjukdom?
 • Har du medfött hjärtfel?
 • Använder du urindrivande läkemedel? Har du kräkts eller haft diarré?
 • Har du besvär med klåda, huvudvärk och kraftlöshet?
 • Hur har ditt blodvärde varit tidigare?
 • Finns det fler i familjen som har högt blodvärde?
 • Har du giktartrit?

Undersökningar

 • Vanligen görs en generell kroppsundersökning med särskild vikt på att känna på din mage. En del av de aktuella sjukdomarna kan ge förstorad mjälte och/eller lever.
 • Blodprov är viktiga för vidare utredning.
 • Det kan också vara aktuellt att göra ultraljud av mjälte, lever och njurar, röntgenbild av brösthålan, EKG
  • Ultraljud av mjälte, njurar och hjärta
  • Thoraxröntgen
  • EKG
  • Benmärsbiopsi (behövs vanligen inte)

Remiss

 • Vid oklarhet om diagnosen eller om man upptäcker till exempel polycytemia vera remitteras man till specialist inom hematologi.